Cách hạch toán chi phí khác – Tài khoản 811 theo thông tư 200

Nếu bạn thích bài viết, vote ngay post

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, chắc chắn sẽ không ít lần phát sinh những chi phí khác biệt, không phù hợp với hoạt động bình thường của doanh nghiệp. Vậy những chi phí này được xử lý và hạch toán như thế nào? Trong bài viết này, ACMan xin được chia sẻ cùng các bạn cách hạch toán chi phí khác – tài khoản 811 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

1. Nguyên tắc kế toán khi hạch toán chi phí khác

huong-dan-cach-hach-toan-chi-phi-khacTài khoản 811- Chi phí khác theo Thông tư 200 là tài khoản dùng để phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các doanh nghiệp.

Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các doanh nghiệp. Chi phí khác của doanh nghiệp có thể gồm:

– Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ (gồm cả chi phí đấu thầu hoạt động thanh lý). Số tiền thu từ bán hồ sơ thầu hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ được ghi giảm chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;

– Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC nhỏ hơn chi phí đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát;

– Giá trị còn lại của TSCĐ bị phá dỡ;

– Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (nếu có);

– Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ đưa đi góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;

– Tiền phạt phải trả do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt hành chính;

– Các khoản chi phí khác.

Các khoản chi phí không được coi là chi phí tính thuế TNDN theo quy định của Luật thuế nhưng có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng theo Chế độ kế toán thì không được ghi giảm chi phí kế toán mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp.

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 811 – Chi phí khác

Kết cấu của tài khoản 811 gồm:

– Bên Nợ: Các khoản chi phí khác phát sinh.

– Bên Có: Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.

Tài khoản 811 không có số dư cuối kỳ.

>>> Xem thêm:

Hướng dẫn cách hạch toán tiền thưởng ngày nghỉ lễ, tết

Hướng dẫn cách Hạch toán kinh phí công đoàn

3. Phương pháp hạch toán kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

a. Hạch toán nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý Tài sản cố định

– Ghi nhận thu nhập khác do nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,…

Có TK 711 – Thu nhập khác

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có).

– Ghi giảm TSCĐ dùng vào SXKD đã nhượng bán, thanh lý, ghi:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)

Nợ TK 811 – Chi phí khác (giá trị còn lại)

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá)

Có TK 213 – TSCĐ vô hình (nguyên giá).

– Ghi nhận các chi phí phát sinh cho hoạt động nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)

Có các TK 111, 112, 141,…

– Ghi nhận khoản thu từ bán hồ sơ thầu liên quan đến hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 138…

Có TK 811 – Chi phí khác.

b. Khi phá dỡ Tài sản cố định

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)

Nợ TK 811 – Chi phí khác (giá trị còn lại)

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá)

Có TK 213 – TSCĐ vô hình (nguyên giá).

c. Kế toán chi phí khác phát sinh khi đánh giá lại vật tư,

Với kế toán chi phí khác phát sinh khi đánh giá lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết thì chúng ta thực hiện theo quy định của các TK 221, 222, 228.

d. Trường hợp chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp

Trường hợp chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp (trừ trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần) nếu được phép tiến hành xác định lại giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển đổi, đối với các tài sản được đánh giá giảm ghi:

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Có các TK liên quan.

e. Hạch toán các khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt vi phạm hành chính

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Có các TK 111, 112

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3339)

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác.

f. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí khác phát sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh

Vào cuối kỳ kế toán, khi kết chuyển kết chuyển toàn bộ chi phí khác phát sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh thì ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 811 – Chi phí khác.

Trên đây là một vài chia sẻ của ACMan về cách hạch toán chi phí khác – Tài khoản 811 theo thông tư 200 và một số trường hợp thường gặp.

Hiện nay, hầu hết các nghiệp vụ nhập liệu và hạch toán đều đã được tự động hóa với phần mềm kế toán ACMan. Quý khách hàng muốn được tư vấn và dùng thử miễn phí phần mềm này xin hãy liên hệ:

Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ ACMan

Hotline: 0966 04 34 34

Điện thoại: 1900 63 66 85

Email: sales@acman.vn

0/5 (0 Reviews)

Bình luận

Xem thêm

Contact Me on Zalo