ACMan – Kế toán máy

1. ACMan Kế toán máy là gì? Kế toán máy được hiểu đơn giản đó là làm kế toán trên máy vi tính thông qua một phần mềm chuyên...

ACMan – Phòng kế toán ảo

1. ACMan – phòng kế toán ảo là gì? ACMan – Phòng kế toán ảo là việc mô phỏng các nghiệp vụ, công việc, trình tự thực hiện công...

ACMan – Phòng kế toán thực

Quy trình và công cụ quản lý kế toán: –         Hồ sơ tổ chức công tác kế toán cho doanh nghiệp –         Quy trình kiểm soát, quản lý hồ sơ chứng...

Nghề kế toán chuyên nghiệp

Nội dung khóa học –          Tổ chức công tác kế toán (Quy trình kiểm soát tài chính kế toán) –          Nghiệp vụ phát sinh, chứng từ kế toán (Quản lý và...

Liên kết đào tạo nghề kế toán

Quy định đối tượng cấp chứng chỉ -Học viên tham gia các khóa đào tạo đều được thi cấp chứng chỉ – Học viên thi trực tiếp tại nơi học...