Tổ chức công tác Kế toán

   Tổ chức công tác kế toán là việc khảo sát nhu cầu quản lý thực tế của doanh nghiệp và quy định pháp luật về tài chính kế...

Tư vấn quyết toán thuế

1. Tư vấn quyết toán thuế là gì? Tư vấn quyết toán thuế là việc kiểm soát toàn bộ hệ thống hồ sơ chứng từ kế toán, sổ kế...

Tư vấn hoàn thuế GTGT

1. Hoàn thuế GTGT là gì? Hoàn thuế GTGT được quy định tại điều 13 Luật số 13/2008/QH12, luật sử đổi bổ sung số 31/2013/QH13. Nghị định số 209/2013/NĐ-CP,...

Tư vấn thuê & ưu đãi thuế

Tư vấn thuế và ưu đãi thuế là gì?    Tư vấn thuế là việc doanh nghiệp xem xét phương án kinh doanh, sản phẩm của doanh nghiệp và...

Tư vấn quản trị doanh nghiệp

1. Tư vấn quản trị doanh nghiệp?       Tư vấn quản trị doanh nghiệp là việc nhà tư vấn khảo sát từ thực tế hoạt động kinh...

Contact Me on Zalo