Về chúng tôi

ACMan đơn vị chuyên cung cấp hệ thống phần mềm quản lý, dịch vụ tư vấn, đào tạo nghề kế toán chuyên nghiệp với các gói sản phẩm cơ bản sau:

Phần mềm: (PM Hóa đơn điện tử; PM Kế toán; PM Quản lý nhân sự; PM Bán hàng; PM Nhà hàng; PM Khách sạn; Giải pháp ERP Quản trị doanh nghiệp)

Dịch vụ tư vấn: (Tổ chức công tác kế toán; Kiểm tra quyết toán thuế; Tư vấn thuế và ưu đãi thuế; Thẩm định dư án đầu tư & huy động vốn, Tư vấn quản trị doanh nghiệp)

Đào tạo: (Kế toán máy; ACMan - Phòng kế toán ảo; Nghề kế toán chuyên nghiệp)

Liên hệ với chúng tôi

BUSINESS CONSULUTING

Việc liên hệ với chúng tôi sớm nhất là bạn tránh được rủi ro nhiều nhất

Quy trình thông minh

YEAR OF EXPERTISE

Giải pháp quản trị thông minh giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

ACMAN COMPANY PROFILE - HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

Chúng tôi luôn mang lại những giải pháp tối ưu nhất trong việc xây dựng hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp, tạo một quy tắc kiểm soát tài chính kế toán, tư vấn chính sách thuế, ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế cho doanh nghiệp...

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Chuyên nghiệp để phát triển!

Tầm nhìn: ACMan trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp hệ thống phần mềm quản lý, giải pháp quản trị doanh nghiệp, biến mọi nhu cầu trong quản trị doanh nghiệp trở nên đơn giản trong phần mềm.

Sứ mệnh: ACMan sinh ra là để làm hệ thống phần mềm, giải pháp quản lý giúp cho các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian chi phí, hiện đại hóa công cụ quản lý, nền tảng cho sự phát triển bền vững mọi phương án kinh doanh.