Thời điểm xuất hóa đơn theo quy định mới nhất hiện nay

5/5 - (1 bình chọn)

Đối với mỗi doanh nghiệp, nghiệp vụ xuất hóa đơn là vô cùng quan trọng đối với bộ phận kế toán. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng nắm được chính xác thời điểm xuất hóa đơn đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ khác nhau đúng cách. Trong bài viết này, ACMan sẽ giúp các bạn làm rõ hơn về thời điểm xuất hóa đơn theo những quy định mới nhất hiện nay.

1. Cơ sở pháp lý

Thời điểm xuất hóa đơn theo quy định mới nhất hiện nayThời điểm xuất hóa đơn hiện nay được áp dụng theo quy định tại thông tư 39/2014/TT-BTC, có hiệu lực đến hết ngày 30/06/2022.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thì sẽ áp dụng theo quy định tại nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Các doanh nghiệp cần lưu ý về loại hình hóa đơn mà mình sử dụng để vận dụng đúng Thông tư theo quy định.

2. Thời điểm xuất hóa đơn bán hàng hóa

Cả Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC và Khoản 1 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP đều quy định thời điểm xuất hóa đơn GTGT đối với bán hàng hóa (bao gồm cả bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán hàng dự trữ quốc gia) như sau: Thời điểm lập hóa đơn GTGT đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện giao hàng nhiều lần thì mỗi lần giao hàng đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa tương ứng.

3. Thời điểm xuất hóa đơn cung cấp dịch vụ

Cả Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC và Khoản 2 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP đều quy định thời điểm xuất hóa đơn GTGT đối với dịch vụ như sau: “Thời điểm lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng).”

4. Thời điểm xuất hóa đơn điện, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình

a. Nếu áp dụng theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

Theo Khoản 2, Điều 16, Thông tư 39/2014/TT-BTC, thời điểm xuất hóa đơn GTGT đối với điện, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình như sau: ““Ngày lập hóa đơn đối với hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình thực hiện chậm nhất không quá bảy (7) ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình. \

b. Nếu áp dụng theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, thời điểm xuất hóa đơn GTGT đối với điện, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình là “thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên nhưng chậm nhất không quá ngày 07 của tháng sau tháng phát sinh việc cung cấp dịch vụ hoặc không quá 07 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ quy ước.”

Trong đó, kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với người mua.

>>> Xem thêm:

Phần mềm bán hàng tốt nhất tích hợp hóa đơn điện tử ACMan Shop

Hóa đơn điện tử tích hợp phần mềm kế toán theo Thông tư 88 cho hộ kinh doanh

5. Thời điểm xuất hóa đơn xây dựng, xây lắp

Cả Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC và Khoản 4 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP đều quy định thời điểm xuất hóa đơn GTGT đối với hóađơn xây dựng, xây lắp như sau: “Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Lưu ý:

– Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc đơn vị thực hiện bàn giao từng hạng mục thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều thực hiện xuất hóa đơn với giá trị hàng hóa được giao, bàn giao.

– Trường hợp doanh nghiệp là đơn vị, tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền hoặc theo thỏa thuận thanh toán trong hợp đồng.

– Theo Công văn 68178/CT-TTHT và Công văn 39313/CT-HTr thì tiền đặt cọc mua căn hộ không phải xuất hóa đơn.

6. Thời điểm xuất hóa đơn xăng dầu

a. Nếu áp dụng theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 16, Thông tư 39/2014/TT-BTC, thời điểm xuất hóa đơn GTGT đối với hóa đơn xăng dầu như sau: “Trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.”

b. Nếu áp dụng theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thời điểm xuất hóa đơn GTGT đối với hóa đơn xăng dầu như sau: “Thời điểm lập hóa đơn điện tử là thời điểm kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán. Người bán phải đảm bảo lưu trữ đầy đủ hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh, cá nhân kinh doanh và đảm bảo có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.”

Ngoài ca, các bạn có thể tham khảo thêm một số trường hợp cụ thể khác tại Khoản 4 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Trên đây, ACMan vừa chia sẻ cùng các bạn một số quy định mới nhất theo thông tư 39/2014/TT-BTC và Nghị Định 123/2020/NĐ-CP, hi vọng có thể giúp ích cho các bạn kế toán trong nghiệp vụ hằng ngày.

Ngoài ra, các bạn kế toán có nhu cầu tìm hiểu và trải nghiệm thử miễn phí phần mềm hóa đơn điện tử AC-Invoice xin vui lòng liên hệ:

Website: acman.vn

Điện thoại: 1900 63 66 85

Hotline: 0966 04 34 34

Email: sales@acman.vn

Bình luận

Xem thêm

Contact Me on Zalo