Hóa Đơn Điện Tử, Chứng từ TNCN, PXK kiêm VCNB

4.9/5 - (52 vote) cảm ơn bạn thích bài viết

1. Hóa đơn điện tử,Chứng từ khấu trừ thuế TNCN, PXK kiêm VCNB là gì?

Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử (đáp ứng các quy định hóa đơn).

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử là một trong các loại chứng từ, biên lai được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ thuế cấp cho người nộp thuế hoặc do tổ chức thu thuế, phí, lệ phí cấp cho người nộp bằng phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật phí, lệ phí, pháp luật thuế.

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử là một trong những loại chứng từ kế toán được sử dụng phổ biến trong các doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc và giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo lưu thông hàng hóa trên thị trường. Các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh khi chuyển sang hóa đơn điện tử thì phải sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử.

Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh khi sử dụng hóa đơn và các chứng từ điện tử nêu trên phải có chữ ký số, có phần mềm hóa đơn điện tử, phần mềm lập chứng từ thuế TNCN, lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hóa đơn, chứng từ điện tử bán hàng hóa cung cấp dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hóa đơn, chứng từ điện tử.

2. Quy định pháp lý về hóa đơn, chứng từ điện tử?

Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định pháp lý về các điều kiện trong giao dịch điện tử (quy định pháp lý về hóa đơn điện tử trong doanh nghiệp).

Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 quy định việc quản lý, lưu trữ, sử dụng chứng từ điện tử (quy định pháp lý về hóa đơn điện tử) tại doanh nghiệp.

Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 quy định về việc áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử (quy định về nguyên tắc, quản lý, áp dụng, cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử) .

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020; Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 hướng dẫn chi tiết về sử dụng, quản lý hóa đơn điện tử.

Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế.

Quyết định 1510/QĐ-TCT ban hành ngày 21/09/2022 của Tổng cục Thuế sửa đổi Quyết định 1450/QĐ-TCT Quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế.

Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

3. Phần mềm hóa đơn điện tử ACMan 9.1 AC-Invoices?

Phần mềm hóa đơn điện tử AC-Invoices, là chương trình cho phép khởi tạo ký điện tử phát hành hóa đơn, gửi hóa đơn cho người mua qua Email và lưu trữ quản lý hóa đơn theo pháp luật.

AC-Invoice theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC, chương trình đã được Tổng Cục Thuế thẩm định, hóa đơn điện tử đã được kết nối trực tiếp lên dữ liệu Tổng Cục Thuế.

AC-Invoice được tích hợp, kết nối với phần mềm kế toán ACMan, mang tới cho các doanh nghiệp một giải pháp quản lý toàn diện, khép kín và chuyên nghiệp nhất.

Hóa đơn điện tử được lưu trên dữ liệu Tổng Cục Thuế; website www.hoadondientu.acman.vn; Lưu trên phần mềm kế toán ACMan và gửi tự động và Email của người mua.

4. Bảng giá hoá đơn, Chứng từ TNCN; Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử

Ghi chú: (Quy định khởi tạo, tích hợp & lưu trữ hóa đơn)

 1. Phí khởi tạo, duy trì, bảo hành: 500.000 đồng/ năm
 2. Hóa đơn không sử dụng hết được chuyển sang năm sau
 3. Miễn phí 100% đấu nối, tích hợp giữa hóa đơn điện tử với phần mềm kế toán ACMan
 4. Miễn phí lưu trữ, tra cứu hóa đơn trên 10 năm tính từ ngày phát hành hóa đơn
 5. Cài đặt, thông báo phát hành, hướng dẫn sử dụng thành thạo chương trình

5/5 (1 Review)

Quy trình triển khai

Hóa Đơn Điện Tử, Chứng từ TNCN, PXK kiêm VCNB

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ

Lập phiêu đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (theo mẫu), tư vấn gói sản phẩm phù hợp.

TRIỂN KHAI HỢP ĐỒNG

Cai đăt phần mềm hóa đơn điện tử, thông báo phát hành hóa đơn điện tử, sử dụng.

BẢO HÀNH, BẢO TRÌ

Hỗ trợ khách hàng 24/7 trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ của chúng tôi

Phần mềm

Hóa đơn điện tử

Mua ngay

Hóa đơn
( 250 - 1000 đ)
icon 50 - 300 giá 1.000 đ
icon 300 - 1000 giá 800 đ
icon 1.000 - 5.000 giá 600 đ
icon 5.000 - 10.000 giá 500 đ
icon 10.000 - 20.000 giá 400 đ
icon >20.000 giá 300 đ
Phần mềm

Chứng từ TNCN

Mua ngay

Chứng từ
( 250 - 1000 đ)
icon 50 - 300 giá 3.000 đ
icon 300 - 1000 giá 2.000 đ
icon 1.000 - 5.000 giá 1.500 đ
icon 5.000 - 10.000 giá 1.000 đ
icon 10.000 - 20.000 giá 800 đ
icon >20.000 giá 600 đ
Phần mềm

PXK kiêm VCNB

Mua ngay

Phiếu
( 250 - 1000 đ)
icon 50 - 300 giá 3.000 đ
icon 300 - 1000 giá 2.000 đ
icon 1.000 - 5.000 giá 1.500 đ
icon 5.000 - 10.000 giá 1.000 đ
icon 10.000 - 20.000 giá 800 đ
icon >20.000 giá 600 đ

Thông tin thêm

Các câu hỏi thường gặp

 • Câu 1: Hóa đơn điện tử là gì? Tại sao doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử?

  Trả lời:

  Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử (đáp ứng các quy đinh hóa đơn).

  Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử phải có chữ ký số, có phần mềm bán hàng hóa, dịch vu kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hóa đơn điện tử bán hàng hóa cung cấp dịch vụ được tự động chuyển vào phẩn mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hóa đơn.

  Sử dụng hóa đơn điện tử là su hướng tất yếu trước sự hội nhập kinh tế quốc tế, Hóa đơn điện tử khẳng định sự chuyên nghiệp, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm 80% chi phí, rễ quản lý, tránh rủi ro thất lạc hóa đơn, tránh nạn hóa đơn giả, hóa đơn công ty bỏ chốn, tạo dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, một xã hội văn minh lịch sự.

 • Câu 2: Quy định bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử kể từ năm 2018 đối với các doanh nghiệp?

  Trả lời:

  Để đảm bảo việc minh bạch trong công tác quản lý tài chính kế toán, pháp luật thuế, chính phủ, bộ tài chính, tổng cục thuế chủ chương toàn bộ các doanh nghiệp phải chuyển đổi việc sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử (Các doanh nghiệp thành lập mới từ năm 2018 sẽ sử dụng hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp đã in và phát hành hóa đơn giấy sẽ được đăng ký sử dụng hết năm 2018 …) mục tiêu 100% các doanh nghiệp phải chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử.

 • Câu 3: Tai sao bạn phải chọn phần mềm hóa đơn điện tử ACMan 9.1 AC-Invoices?

  Trả lời:

  ACMan đơn vị chuyên cung cấp Phần mềm hóa đơn điện tử, Phần mềm kế toán, Dịch vụ tư tài chính kế toán, tư vấn thuế. Khi bạn lựa chọn dịch vụ từ ACMan bạn sẽ được tư vấn tổng thể về Hóa đơn điện tử, Phần mềm kế toán đặc biệt doanh nghiệp được tư vấn quy trình quản lý tài chính kế toán, những rủi ro pháp lý về pháp luật thuế doanh nghiệp cần tránh.

 • Câu 4: Việc quản lý lưu trữ hóa đơn điện tử của doanh nghiệp như thế nào để đảm bảo an toàn, bảo mật, đúng quy định pháp luật hiện hành?

  Trả lời:

  Hóa đơn điện tử được lưu trữ trên Phần mềm ACMan 9.1 AC-Invoice, Lưu trữ trên hosting website www.hoadondientu.acman.vn, Lưu trữ trực tiếp trên máy tính của doanh nghiêp khi phát hành hóa đơn đồng thời gửi thông tin hóa đơn vào Email Người mua, Người bán.

  Hệ thống máy chủ lưu trữ đặt tại VDC – VNPT bảo mật tuyệt đối, sao lưu dữu liệu tự động hàng ngày. Quản lý lưu trữ tuân thủ theo (Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015; Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010, Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 hướng dẫn chi tiết hóa đơn điện tử).

 • Câu 5: Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử cần lưu ý những điểm gì?

  Trả lời: 

  Bên bán: Dữ liệu hóa đơn điện tử được tích hợp phần mềm kế toán ACMan 9.1 do vây kế toán doanh nghiệp không phải nhập lại dữ liệu khi thực hiện công tác kế toán tại doanh nghiệp.

  Bên mua: Nhận hóa đơn diện tử qua Email vào hệ thống tra cứu, in hóa đơn điện tử kẹp lưu hóa đơn chứng từ kế toán tại doanh nghiệp. Hóa đơn điện tử sử dụng kê khai thuế, hạch toán ghi sổ kế toán giống như hóa đơn giấy truyền thống.

   

Đăng kí tư vấn

Bạn để lại thông tin & nội dung cần tư vấn!

  Cam kết từ ACMan

  Chuyên nghiệp để phát triển là khẩu hiệu trong mọi hành động của ACMan từng bước tạo dựng uy tín, niềm tin vững chắc đối với nhà đầu tư, nhân viên, đối tác, khách hàng và xã hội.

  Contact Me on Zalo