Cách hạch toán và trích đối với ô tô vượt mức quy định 1,6 tỷ

5/5 - (1 bình chọn)

Theo quy định Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ tài chính:

 Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT:

” Tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngỗi trở xuống ( trừ ô tô sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô ) có giá trị vượt trên 1,6 tỷ đồng ( giá chưa có thuế GTGT ) thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần giá trị vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ”.

– Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN:

” Phần trích khấu hao tương ứng với nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe đối với ô tô chở người t
ừ 9 chỗ ngồi trở xuống ( trừ: ô tô dùng cho kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô”.

 => Công ty chỉ được khấu trừ thuê GTGT phần giá trị 1,6 tỷ và chỉ được ghi vào chí phí được trừ khi tính thuế TNDN phần giá trị 1,6 tỷ, còn lại sẽ không được khấu trừ và tính vào chi phí được trừ.

Ví dụ: Công ty mua 1 xe ô tô trị giá 2 tỷ đồng, thuế GTGT 10 %: 200 tr đồng, lệ phí trước bạ: 230 tr đồng.

1. Cách hạch toán hóa đơn mua ô tô trên 1,6 tỷ:

a, Nợ TK 211: 2.000.000.000 + ( 200.000.000 – 160.000.000 ) = 2.040.000.000

Nợ TK 1331: 160.000.000

      Có TK 331, 112: 2.200.000.000

b, Lệ phí trước bạ:

Nợ TK 211: 230.000.000

      Có TK 3339: 230.000.000

Nợ TK 3339: 230.000.000

      Có TK 1111: 230.000.000

* Ghi chú: các khoản chi phí phát sinh khi mua xe đều được cộng vào nguyên giá

2. Cách tính khấu hao:

 – Theo quy định tại khung trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theo Thông tư 45/2013/TT-BTC: Xe ô tô có thời gian 6 – 10 năm. Công ty chọn mức khấu hao 10 năm.

– Mức khấu hao năm: 2.430.000.000/10 = 243.000.000/ năm

– Mức khấu hao tháng: 243.000.000/12 = 20.250.000/ tháng

Ghi sổ kế toán:

Nợ TK 642: 20.250.000

      Có TK 214: 20.250.000

* Căn cứ theo Thông tư 151/2014/TT-BTC thì chỉ được ghi nhận vào chi phí tính thuế TNDN là 1,6 tỷ ( chứ không phải là 2,43 tỷ ) nên phải trừ đi phần lớn hơn 1,6 tỷ.

– Khoản khấu hao chênh lệch: 2.430.000.000 – 1.600.000.000 = 830.000.000

– Khoản khấu hao chênh lệch 1 năm: 830.000.000/10 = 83.000.000

– Cuối năm khi làm tờ khai quyết toán thuế TNDN thì các bạn nhập số tiền: 83.000.000 vào chỉ tiêu [B4] – Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

3. Cách kê khai hóa đơn mua ô tô:

– Kê khai vào mục 1 của bảng kê mua vào PL 01-2/GTGT: 1,6 tỷ , thuế GTGT: 160 tr

 – Trước kia: Thì kê khai vào mục 2: hàng hóa không đủ điều kiện khấu trừ phần còn lại: 2 tỷ – 1,6 tỷ = 400 tr

– Hiện tại: Phần mêm HTKK 3.3.1 đã bỏ mục 2 nên không phải kê khai phần còn lại vào PL 01-2

– Lệ phía trước bạ, dựa vào hóa đơn trung tâm đăng kiểm để kê như hóa đơn đầu vào bình thường

Tư vấn ACMAN

Bình luận

Xem thêm

Contact Me on Zalo