Email

info@acman.vn

Hotline

0966 04 34 34

Địa chỉ

Tầng 6, Số Nhà 28, Ngõ 460 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

 1. Home
 2. »
 3. Tin tức
 4. »
 5. Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử bị sai sót theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử bị sai sót theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

Mục Lục
5/5 - (1 vote) cảm ơn bạn thích bài viết

Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử bị sai sót 

  Ngày 30/09/2019, Bộ Tài chính đã chính thức ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi cung cấp dịch vụ, hàng hóa. Là văn bản thay thế hoàn toàn Thông tư 32/2011/TT-BTC đang áp dụng thời điểm hiện tại, thông tư 68/2019/TT-BTC đã có rất nhiều điểm mới. Trong bài viết này, ACMan xin được chia sẻ cùng các bạn kế toán cách thức xử lý hóa đơn điện tử bị sai sót theo Thông tư 68/2019/TT-BTC.cach-lua-chon-hoa-don-dien-tu-phu-hop

Thời điểm có hiệu lực của Thông tư 68/2019/TT-BTC là 14/11/2019. Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển tiếp từ 14/11/2019 đến 31/10/2020 thì các Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC và các văn bản quy định kèm theo vẫn còn hiệu lực áp dụng.

Do vậy, với các đơn vị đang sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC thì tiếp tục áp dụng quy định cũ. Với các trường hợp có thông báo chuyển đổi sang Nghị định 119/2018/NĐ-CP của cơ quan thuế thì sẽ xử lý hóa đơn điện tử bị sai sót theo Thông tư 68.

Điều 11 Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn cụ thể cho Điều 17 Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì trong quá trình tạo lập, sử dụng hóa đơn điện tử mà phát hiện nội dung bị sai sót thì sẽ xử lý như sau:

1 Xử lý hóa đơn điện tử bị sai sót có mã xác thực của cơ quan thuế

a. Trường hợp 1

Bên bán phát hiện hóa đơn được lập sai sót nhưng chưa gửi cho người mua

 • Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 (Phụ lục Thông tư 68) về việc hủy hóa đơn sai. Sau đó lập hóa đơn điện tử mới gửi cơ quan thuế cấp mã để thay thế cho hóa đơn sai. Kế toán doanh nghiệp cần lưu ý với hóa đơn mới này không có nội dung “Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số…kí hiệu hóa đơn…số hóa đơn…,ngày…tháng…năm…”
 • Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của mình.

b. Trường hợp 2

Bên bán hoặc bên mua phát hiện hoá đơn được lập bị sai sót

   Trường hợp hóa đơn điện tử có mã xác thực đã được gửi cho người mua, bên bán hoặc bên mua phát hiện nội dung hóa đơn có sai sót thì không phân biệt đã kê khai thuế hay chưa, việc xử lý hóa đơn điện tử bị sai sót đều tuân theo nguyên tắc sau:

 • Trường hợp sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về hóa đơn có sai sót và thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 và không phải lập lại hóa đơn.
 • Trường hợp có sai về mã số thuế, về số tiền, thuế suất, tiền thuế, hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót. Người bán thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 về việc hủy hóa đơn và lập hóa đơn mới thay thế.

a đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số, ký hiệu mẫu số, kí hiệu hóa đơn…số hóa đơn …, ngày…tháng…năm”. Sau khi nhận được Mẫu số 04, cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót, cấp mã xác thực cho hóa đơn thay thế mới lập.

c Trường hợp 3

Cơ quan thuế phát hiện hoá đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót

   Cơ quan thuế sẽ thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 để người bán kiểm tra sai sót. Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán kiểm tra và gửi Mẫu số 04 để thông báo về việc hủy HDDT đã lập có sai sót.

Người bán lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế cấp mã xác thực để gửi cho người mua. Nếu người bán không thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo cho người bán về sai sót của hóa đơn đã được cấp mã để người bán thực hiện điều chỉnh xử lý hóa đơn điện tử bị sai sót hoặc hủy hóa đơn.

Lưu ý: Hóa đơn điện tử đã hủy không có giá trị sử dụng nhưng vẫn được lưu trữ để phục vụ tra cứu của đơn vị, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

2. Xử lý hóa đơn điện tử bị sai sót không có mã xác thực của cơ quan thuế

   Đối với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng giải pháp hóa đơn điện tử của nhà cung cấp trung gian, khi phát hiện hóa đơn điện tử không có mã bị sai sót về nội dung thì xử lý cụ thể như sau:

a. Trường hợp 1

Hóa đơn điện tử sai sót về tên, địa chỉ người mua

 • Hóa đơn điện tử được lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng không sai mã số thuế và các nội dung khác không sai sót thì người bán chỉ cần thông báo cho người mua và không lập lại hóa đơn.
 • Trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã báo cáo với cơ quan thuế thì người bán gửi Mẫu số 04 thông báo cơ quan thuế xử lý dữ liệu hóa đơn sai sót.

b. Trường hợp 2

Hóa đơn điện tử sai về mã số thuế, số tiền, thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa không đúng

quy cách, chất lượng

 • Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót,
 • Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót. Hóa đơn điện tử mới thay

thế hóa đơn điện tử đã lập phải có dòng chữ “ Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số…ký hiệu hóa đơn…số hóa đơn…,ngày..tháng..năm…”

 • Người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử thay thế mới rồi gửi cho người mua.
 • Trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử có sai sót đã gửi cơ quan thuế thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 và gửi dữ liệu hóa đơn điện tử mới cho cơ quan thuế.

c. Trường hợp 3

Cơ quan thuế phát hiện ra sai sót

Trường hợp sau khi nhận dữ liệu hóa đơn điện tử, cơ quan thuế phát hiện hóa đơn đã lập có sai sót thì quy trình xử lý như sau:

 • Cơ quan thuế sẽ thông báo cho người bán hóa đơn theo Mẫu số 05 để người bán kiểm tra sai sót.
 • Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện gửi Mẫu số 04 thông báo về việc hủy hóa đơn (nếu có),
 • Nếu người bán hủy hóa đơn điện tử đã lập thì người bán lập hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua và gửi lại dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế. Trường hợp này người bán không cần phải lập văn bản thỏa thuận với người mua.
 • Trường hợp người bán không thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo cho người bán về sai sót của hóa đơn đã lập để người bán thực hiện điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn.

Lưu ý: Hóa đơn điện tử đã hủy không có giá trị sử dụng nhưng vẫn được lưu trữ để phục vụ tra cứu.

Như vậy, ACMan vừa chia sẻ cùng quý khách hàng và các bạn kế toán những cách xử lý hóa đơn điện tử bị sai sót theo Thông tư 68 trong từng trường hợp cụ thể khác nhau. Nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào về những điểm mới trong Thông tư 68/2019/TT-BTC hoặc muốn sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử thì hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp.

CÔNG TY CỔ PHẦN ACMAN

– Điện thoại: 1900 63 66 85
– Hotline: 0966 04 34 34
– Email: sales@acman.vn – Website: acman.vn

Đăng ký dùng thử miễn phí và nhận tư vấn về phần mềm ACMan

Tác giả

Thực Hiện Bởi : acman.vn

Phan Thế Thịnh
Phan Thế Thịnh

Bình luận

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tìm kiếm

Liên hệ tư vấn

Đăng ký ngay, không bỏ lỡ

Thông tin hữu ích mới nhất mỗi tuần: Bài viết chuyên gia, Thư mời hội thảo, Báo cáo chuyên ngành, eBook…
Công ty ACMANTư vấn
Scroll to Top

Đăng ký tư vấn

Vui lòng điền thông tin sau. ACMan sẽ liên hệ với bạn trong 24h làm việc