Email

info@acman.vn

Hotline

0966 04 34 34

Địa chỉ

Tầng 6, Số Nhà 28, Ngõ 460 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Search
Close this search box.
 1. Home
 2. »
 3. Tin tức
 4. »
 5. Hoàn thuế VAT là gì? Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng mới nhất

Hoàn thuế VAT là gì? Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng mới nhất

Mục Lục
5/5 - (13 vote) cảm ơn bạn thích bài viết

Hoàn thuế giá trị gia tăng là gì? Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng như thế nào?… là những câu hỏi mà kế toán tại nhiều doanh nghiệp còn thắc mắc. Hãy cùng theo dõi bài viết để tìm hiểu chi tiết về hoàn thuế GTGT cũng như thủ tục hoàn thuế GTGT nhé.

1. Hoàn thuế giá trị gia tăng là gì?

Hoàn thuế giá trị gia tăng (hoàn thuế GTGT) là việc doanh nghiệp được ngân sách nhà nước trả lại số thuế còn dư sau khi đã khấu trừ hết số thuế GTGT mà doanh nghiệp phải nộp trong kỳ.

Việc hoàn thuế giá trị gia tăng sẽ được xác định theo từng thời kỳ và cũng có những quy định riêng liên quan đến hồ sơ chứng từ mà doanh nghiệp hoàn thiện để làm thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng.

Có một số điều kiện nhất định mà doanh nghiệp phải đáp ứng để được xét hoàn thuế giá trị gia tăng. Theo Điều 19 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì các doanh nghiệp phải đáp ứng những điều kiện sau đây:

– Là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ;

– Được cấp giấy phép chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép hành nghề, giấy phép đầu tư, quyết định thành lập,… của cơ quan có thẩm quyền;

– Có con dấu theo quy định của pháp luật;

– Lập và lưu giữ sổ sách kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật;

– Có Tài khoản ngân hàng theo mã số thuế của đơn vị.

Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng mới nhất

2. Các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng

a. Hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư mới

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC.

Nếu số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng

b. Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

3. Hồ sơ Hoàn thuế giá trị gia tăng

a. Hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp dự án đầu tư mới

Căn cứ theo Điều 28 Thông tư 80/2021/TT-BTC, hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng sẽ bao gồm:

– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC.

– Các tài liệu khác theo trường hợp hoàn thuế dự án đầu tư:

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư đối với trường hợp phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Đối với dự án có công trình xây dựng: Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất hoặc hợp đồng cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; giấy phép xây dựng;
 • Bản sao Chứng từ góp vốn điều lệ;
 • Bản sao Giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật;
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-1/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này, trừ trường hợp người nộp thuế đã gửi hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế;
 • Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án, Quyết định giao quản lý dự án đầu tư của chủ dự án đầu tư, Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh hoặc Ban quản lý dự án đầu tư (nếu chi nhánh, Ban quản lý dự án thực hiện hoàn thuế).

b. Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hóa dịch vụ xuất khẩu

– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC.

– Các tài liệu khác theo trường hợp hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

– Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-1/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này, trừ trường hợp người nộp thuế đã gửi hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế;

– Danh sách tờ khai hải quan đã thông quan theo mẫu số 01-2/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này đối với hàng hóa xuất khẩu đã thông quan theo quy định về pháp luật hải quan.

Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hóa dịch vụ xuất khẩu

c. Hồ sơ hoàn thuế đối với các trường hợp khác

– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC.

– Các tài liệu khác theo từng trường hợp hoàn thuế cụ thể, một số trường hợp cụ thể như sau:

 • Trường hợp hoàn thuế chương trình, dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại: Xem chi tiết tại điều 28 Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Trường hợp hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ mua trong nước bằng nguồn tiền viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức: Xem chi tiết tại điều 28 Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Trường hợp hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ mua trong nước bằng nguồn tiền viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam: Xem chi tiết tại điều 28 Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Trường hợp hoàn thuế ưu đãi miễn trừ ngoại giao: Xem chi tiết tại điều 28 Thông tư 80/2021/TT-BTC

>>> Xem thêm:

Hoàn thuế thu nhập cá nhân ở đâu? Thủ tục hoàn thuế TNCN mới nhất

Các trường hợp không được hoàn thuế giá trị gia tăng

d. Trình tự thực hiện thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng

Trình tự thực hiện thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng bao gồm các bước như sau:

– Bước 1: Người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ và nộp cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp: trong đó, người nộp thuế có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan Thuế, qua đường bưu điện hoặc thông qua giao dịch điện tử.

– Bước 2: Cơ quan Thuế tiếp nhận

– Bước 3: Cơ quan Thuế hoàn thuế cho người nộp thuế: Sau khi hồ sơ hoàn thuế của NNT được chấp thuận, cơ quan Thuế sẽ chi trả số thuế được hoàn cho người nộp thuế qua cách thức mà người nộp thuế đã đăng ký (trả qua tài khoản hoặc trả bằng tiền mặt).

Việc nộp thuế vào ngân sách nhà nước là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi doanh nghiệp song để đảm bảo quyền lợi thì Nhà nước cũng cho phép các doanh nghiệp được yêu cầu và nộp hồ sơ hoàn thuế nếu đủ điều kiện. Kế toán viên cần cẩn trọng trong quá trình thực hiện nghiệp vụ kế toán thuế nói chung và các nghiệp vụ tính, nộp và xin xét hoàn thuế nói riêng.

Sự hỗ trợ của các phần mềm kế toán như phần mềm kế toán ACMan sẽ giúp công tác kế toán đơn giản và chính xác hơn nhiều lần khi hoàn thuế giá trị gia tăng. Trong đó, các tinh năng nổi bất có thể trợ giúp kế toán có thể kể tới như:

– Tự động lập tờ khai theo mẫu biểu mới nhất

– Tự động tổng hợp số liệu

– Hỗ trợ kế toán viên nộp tờ khai, nộp thuế điện tử cho cơ quan thuế

– Các tiện ích khác: kiểm tra tình trạng hoạt động của nhà cung cấp, khách hàng, tự động khấu trừ thuế, hạch toán điều chỉnh thuế GTGT khi lập tờ khai,…

Để được trải nghiệm thử miễn phí phần mềm, xin quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Group Hỗ trợhttps://www.facebook.com/groups/Acman.vn/

FanpageCông ty Cổ phần ACMan

Website: acman.vn

Điện thoại: 1900 63 66 85

Hotline: 0966 04 34 34

Email: sales@acman.vn

Đăng ký dùng thử miễn phí và nhận tư vấn về phần mềm ACMan

Tác giả

Thực Hiện Bởi : acman.vn

Phan Thế Thịnh

Bình luận

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tìm kiếm

Liên hệ tư vấn

Đăng ký ngay, không bỏ lỡ

Thông tin hữu ích mới nhất mỗi tuần: Bài viết chuyên gia, Thư mời hội thảo, Báo cáo chuyên ngành, eBook…
Công ty ACMANTư vấn
Scroll to Top
Nghỉ lễ 10-3

Đăng ký tư vấn

Vui lòng điền thông tin sau. ACMan sẽ liên hệ với bạn trong 24h làm việc