Điểm mới Thông tư 195/2015/TT-BTC về thuế Tiêu thụ đặc biệt

Ngày 24/11/2015 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số  195/2015/TTBTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP  ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định...

Thời điểm xác định giá tính thuế TTĐB

Căn cứ theo khoản 10, 11, 12, 13 Điều 5 Thông tư 195/2015/TT-BTC đồng tiền và thời điểm xác định giá tính thuế TTĐB được quy định như sau:...

Biểu thuế suất thuế TTĐB theo Thông tư 195/2015/TT-BTC

STT HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ THUẾ SUẤT (%) I Hàng hoá 1 Thuốc lá điếu, xì gà và các chế phẩm khác từ cây thuốc lá 65 2 Rượu...

Cách tính thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài

Thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài : Số thuế GTGT phải nộp  = Doanh thu tính thuế GTGT X Tỷ lệ phần tính thuế GTGT  trên doanh thu...

Cách tính thuế TNDN cho nhà thầu nước ngoài

Thuế TNDN cho nhà thầu nước ngoài: Số thuế TNDN phải nộp  = Doanh thu tính thuế TNDN X Tỷ lệ phần tính thuế TNDN trên doanh thu Trong đó: Doanh thu tính...

Hướng dẫn cách tính thuế nhà thầu

Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh thì thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT, thuế TNDN theo hướng dẫn của Thông tư...

Điểm mới Thông tư 93 năm 2017 về Phương pháp tính thuế GTGT

Ngày 19/9/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được...

BTC phải rà soát kỹ nhóm hàng hóa cần nâng thuế VAT lên 11-12%

Đó là một trong những yêu cầu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về dự án Luật sửa đổi bổ sung các luật về thuế. Mới đây, Bộ...

Doanh nghiệp sẽ không thực hiện đặt in hóa đơn từ năm 2018

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định về hoá đơn (sửa đổi), thay thế cho Nghị định số 51/2010/NĐ-CP (NĐ 51) ngày 14/5/2010 và Nghị định...

Mức lương tối thiểu vùng năm 2016

Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác...

Thêm hành vi bị xử phạt trong lĩnh vực lao động, BHXH

Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định...

Hỏi đáp : Doanh nghiệp có phải quyết toán thuế sau 5 năm ?

Câu hỏi : Doanh nghiệp có phải quyết toán thuế sau 5 năm. Doanh nghiệp khi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thì cơ quan thuế thực hiện...