Những khoản thu nhập không tính đóng bảo hiểm bắt buộc năm 2018

5/5 - (5 bình chọn)
 1. Những khoản thu nhập không tính đóng BHXH
  1. Tiền thưởng theo quy định tại điều 103 của Bộ Luật Lao động 2012; tiền thưởng sáng kiến
  2. Tiền ăn giữa ca
  3. Tiền hỗ trợ điện thoại
  4. Tiền hỗ trợ xăng xe
  5. Tiền hỗ trợ đi lại
  6. Tiền hỗ trợ nhà ở
  7. Tiền hỗ trợ nuôi con nhỏ
  8. Tiền hỗ trợ giữ trẻ
  9. Tiền hộ trợ lao động có người thân kết hôn
  10. Tiền hỗ trợ khi sinh nhật của người lao động
  11. Tiền hỗ trợ người lao động có thân nhân bị chết
  12. Tiền trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
  13. Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khách ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

   Căn cứ theo quy định tại Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH Từ 01/01/2018, đóng bảo hiểm gồm Tiền lương + phụ cấp lương + các khoản bổ sung khác.

  Căn cứ theo quy định:

  – Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH

   Điều 21 Nghị định 05/2015/NĐ-CP

  Phụ cấp lương sẽ tính đóng bảo hiểm các khoản sau:

  1. Phụ cấp chức vụ, chức danh;
  2. Phụ cấp thâm niên;
  3. Phụ cấp trách nhiệm;
  4. Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
  5. Phụ cấp khu vực;
  6. Phụ cấp thu hút;
  7. Phụ cấp lưu động;
  8. Các phụ cấp có tính chất tương tự.

  Các khoản bổ sung khác:

  1. Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.
  2. Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.

Bình luận

Xem thêm

Contact Me on Zalo