Điều kiện khấu trừ bổ sung hóa đơn mang tên công ty cũ

Trường hợp Công ty bỏ sót hóa đơn GTGT đầu vào mang tên Công ty cũ lập trước thời điểm đổi tên mới thì hóa đơn này được kê khai khấu trừ bổ sung (trước khi bị thanh tra thuế) nếu đáp ứng điều kiện tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, khoản 6 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và được hạch toán vào chi phí nếu đáp ứng điều kiện tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC

Tuy nhiên, trường hợp hóa đơn bỏ sót mang tên Công ty cũ nhưng phát sinh sau thời điểm đổi tên mới thì ngoài các điều kiện khấu trừ, hạch toán chi phí như trên, các bên còn phải lập biên bản điều chỉnh (không lập hóa đơn điều chỉnh) theo hướng dẫn tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC.

Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC: Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Khoản 6 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC về Phương pháp khấu trừ thuế

Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC).

Chúc các bạn thành công !

Bình luận

Xem thêm

Contact Me on Zalo