Cấp MST cho người trùng chứng minh thư

Đánh giá

Hiện nay; có rất nhiều trường hợp đăng kí MST cá nhân cho người lao động khi nhận được kết quả từ hệ thống bao gồm cả danh sách người nộp thuế không đủ điều kiện cập mã.

Lí do: Trùng chứng mình thư/ Hộ chiếu với người nộp thuế TNCN khác.

Nguyên nhân chính: Do các doanh nghiệp trước đó đã thực hiện đăng kí cấp MST cá nhân cho người lao động nhưng khai thông tin chưa chính xác.

Vậy các bước để thực hiện việc kê khai điều chỉnh như sau:

Bước 1: In danh sách NNT không đủ điều kiện cấp mã: Từ trang www.tncnonline.com.vn

– Chọn Tab Đăng kí thuế – Tổ chức chi trả

– Khai báo MST cơ quan; ngày cấp MST cơ quam; Chọn cơ quản quản lý thuế;

– Xác nhận thông tin chọn ” Đăng nhập”

– Tra cứu file – Tải kết quả.

– In Sheet 2: Danh sách NNT không đủ điều kiện cấp mã.

Bước 2: Cá nhân bị trùng CMT khai vào tờ khai mẫu 05-ĐK-TCT ban hành theo thông tư 80/2012/TT-BTC;

Bước 3: Photo chứng minh thư của cá nhân bị trùng thông tin.

Bước 4: Nộp hồ sơ trên lên bộ phận 1 cửa của Cơ quan quản lý thuế.

Sau khi thực hiện các bước trên từ 1-7 ngày sẽ có kết quả trên trang www.tncnonline.com.vn.

Chúc các bạn thành công !

Bình luận

Xem thêm