Quy định mới về đăng ký doanh nghiệp từ 1/11/2015

Nếu bạn thích bài viết, vote ngay post

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (57 trang) Nghị định này quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, so với quy định cũ, Nghị định này có một số điểm mới đáng lưu ý gồm:
– Bỏ việc ghi ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận ĐKDN. Cơ quan ĐKKD chỉ ghi thông tin này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về ĐKDN (khoản 1 Điều 7)
– Mã số đơn vị phụ thuộc chỉ cấp cho Chi nhánh, VPĐD; còn địa điểm kinh doanh được cấp mã số riêng (mã số địa điểm kinh doanh) (khoản 5, 6 Điều 8). Trước đây, Chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh đều được cấp thống nhất “mã số đơn vị trực thuộc”
– Tên bằng tiếng nước ngoài, tên viết tắt của doanh nghiệp bị cấm đặt trùng trong phạm vi toàn quốc (khoản 3 Điều 17)
– Các doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận ĐKKD) nếu có tên trùng, tên gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về ĐKDN không bắt buộc phải đăng ký đổi tên (khoản 4 Điều 17)
– Tên của Chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh cũng có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt (khoản 2 Điều 20)
– Rút ngắn thời hạn cấp Giấy chứng nhận ĐKDN từ 05 ngày xuống còn 03 ngày (Điều 28)
– Cho phép doanh nghiệp giữ quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau (Điều 34)
– Cho phép doanh nghiệp lựa chọn sử dụng “Tài khoản đăng ký kinh doanh” thay thế chữ ký số công cộng khi đăng ký doanh nghiệp qua mạng (Điều 35). Tài khoản đăng ký kinh doanh là tài khoản được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về ĐKDN, cấp cho tổ chức, cá nhân để thực hiện ĐKDN qua mạng điện tử (khoản 9 Điều 3)
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015. Thay thế Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013.

0/5 (0 Reviews)

Bình luận

Xem thêm

Contact Me on Zalo