Bãi bỏ 20 thông tư, thông tư liên tịch về lao động – tiền lương, BHXH từ ngày 15/2/2021

5/5 - (3 vote) cảm ơn bạn thích bài viết

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 22/2020/TT-BLĐTBXH quy định bãi bỏ 20 thông tư, thông tư liên tịch về quan hệ lao động – tiền lương, BHXH từ ngày 15/02/2021. Các bạn kế toán cần lưu ý để tránh bị nhầm lẫn khi áp dụng các văn bản này vào công việc của mình.

I/ Bãi bỏ 3 thông tư liên tịch lĩnh vực quan hệ lao động và tiền lương

thong-tu-ve-lao-dong-tien-luong-bhxh-20211. Thông tư liên tịch 37/2011/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BNV-BNG hướng dẫn thực hiện Quyết định 10/2011/QĐ-TTG về chế độ đối với những người trực tiếp tham gia và phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền.

2. Thông tư liên tịch 31/2014/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 12/10/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011-2013 theo Nghị định 65/2011/NĐ-CP ngày 29/7/2011 của Chính phủ.

3. Thông tư liên tịch 26/2011/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 12/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011 – 2013 theo Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29/7/2011 của Chính phủ.

II/ Bãi bỏ 17 Thông tư lĩnh vực bảo hiểm xã hội

1. Thông tư 31/2007/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007 và Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ.

2. Thông tư 17/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008 của Chính phủ.

3. Thông tư 20/2008/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ngày 12/9/2008 của Chính phủ.

4. Thông tư 01/2009/TT-BLĐTBXH ngày 14/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008 của Chính phủ.

5. Thông tư 02/2009/TT- BLĐTBXH ngày 15/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ.

6. Thông tư 11/2009/TT- BLĐTBXH ngày 24/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 34/2009/NĐ-CP và Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ.

7. Thông tư 04/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

8. Thông tư 15/2010/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 28/2010/NĐ-CP và Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ.

9. Thông tư 02/2011/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

10. Thông tư 13/2011/TT-BLĐTBXH ngày 27/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 23/2011/NĐ-CP và Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ.

11. Thông tư 01/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

12. Thông tư 09/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 35/2012/NĐ-CP ngày 18/04/2012 và Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ.

13. Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

14. Thông tư 13/2013/TT-BLĐTBXH ngày 21/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ.

15. Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

16. Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

17. Thông tư 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ.

III/ Quản lý tiền lương nhân sự chuyên nghiệp và hiệu quả với phần mềm ACMan HMR

ACMan HMR là giải pháp phần mềm của Công ty cổ phần phát triển Công Nghệ ACMan. Đây là phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp quản lý mọi hoạt động về nhân sự doanh nghiệp như: Tuyển dụng nhân sự, quản trị nhân sự, quản lý chấm công – Lương, báo cáo thông tin tự động, chi tiết, tra cứu thông tin dễ dàng. Từ đó đưa ra bức tranh toàn cảnh về tình hình nhân sự và chất lượng lao động trong doanh nghiệp.

Cụ thể trong công tác quản lý nhân sự, phần mềm mang đến các lợi ích sau cho doanh nghiệp:

– Cung cấp nhiều báo cáo quản trị, cung cấp biểu đồ thống kê nhân sự, tình hình biến động nhân sự nên lãnh đạo doanh nghiệp có thể xem báo cáo lương, thưởng, chính sách, số lượng nhân sự mọi lúc mọi nơi.

– Theo dõi và tính chi tiết, chính xác các khoản lương, thưởng, thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội.

– Với tính lương: phần mềm cung cấp đủ tính năng như: Khoản lương, Phụ cấp, trợ cấp, thiết lập số kỳ lương trong tháng, Xây dựng các quy định về tiền lương, bảng tổng hợp công nợ, khấu trừ lương, các khoản thu nhập khác….

– Tích hợp máy chấm công giúp cán bộ nhân sự tiết kiệm thời gian, công sức.

– Lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ nhân sự có thể tra cứu hồ sơ nhân viên bất cứ khi nào, dễ dàng nắm bắt quá trình công tác, kết quả đánh giá cũng như khen thưởng của nhân viên để từ đó nhanh chóng đưa ra quyết định quy hoạch hay bổ nhiệm cán bộ phù hợp, khách quan.

– Giúp xây dựng hồ sơ năng lực của từng vị trí, đánh giá định kỳ năng lực nhân viên.

– Tự động thông báo thông tin tới các cấp quản lý để các cấp quản lý kịp thời gửi lời chúc mừng, chia sẻ hay động viên nhân viên giúp tăng sự gắn bó của nhân viên với doanh nghiệp.

Để được tư vấn chi tiết và đầy đủ hơn về phần mềm quản lý nhân sự ACMan HMR cũng như các giải pháp quản trị khác trong hệ sinh thái ACMan, xin quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ ACMan

Điện thoại: 1900 63 66 85

Hotline: 0966 04 34 34

Email: sales@acman.vn

>>> Xem thêm:

Phần mềm quản lý nhân sự Online tốt nhất hiện nay

Phần mềm kế toán cho đại lý thuế

0/5 (0 Reviews)

Bình luận

Xem thêm

Contact Me on Zalo