Bạn có thể được học rất nhiều tại trường đại học, nhưng bạn không thể biết đến hết những kĩ năng làm việc thực tế giúp bạn thành công trong sự nghiệp. Hôm nay, tôi gửi đến các bạn 4 kĩ năng làm việc thực tế bạn cần được rèn luyện trước khi tốt nghiệp.