Tư vấn quản trị doanh nghiệp

4.7/5 - (12 bình chọn)

1. Tư vấn quản trị doanh nghiệp?

      Tư vấn quản trị doanh nghiệp là việc nhà tư vấn khảo sát từ thực tế hoạt động kinh doanh, phát hiện những bất cập, thống nhất cùng ban lãnh đạo các cấp từ đó lện phương án xây dựng quy trình làm việc và quản lý doanh nghiệp.

    Từ quy trình quản trị doanh nghiệp được cải tiến doanh nghiệp từng bước ứng dụng tin học hóa (Giả pháp ERP), tiết kiệm thời gian chi phí mang lại hiệu quả cao trong quản lý điều hành doanh nghiệp.

Tư vấn quản trị doanh nghiệp
                                Tư vấn quản trị doanh nghiệp

2. Những điều thường mắc phải trong quản trị doanh nghiệp?

   Doanh nghiệp không xây dựng cơ cấu tổ chức, không phân cấp quản lý dẫn đến công việc quản lý điều hành chạy về giám đốc, quản lý điều hành hoạt động kinh doanh quá tải, không hiệu quả.

    Doanh nghiệp không mô tả chi tiết công việc từng bộ phận nhân sự, không có chỉ số KPI đánh giá hiệu quả công việc, tuyển dụng nhân sự bừa bãi, chi phí tiền lương và chi phí liên quan lãng phí.

    Nhiều những vấn đền khó khăn khác trong quản trị doanh nghiệp như tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược phát triển, quản trị rủi ro, quản trị tài chính, làm doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

3. Dịch vụ tư vấn từ quản trị doanh nghiệp từ ACMan:

    ACMan thẩm định phương án kinh doanh của doanh nghiệp, phân tích doanh thu, chi phí đánh giá hiệu quả của phương án kinh doanh và đề ra phương án cải tiến doanh nghiệp.

   ACMan cùng ban giám đốc xem sét và xây mô hình tổ chức quản lý, xác định từng vị trí phòng ban chuyên trách trong doanh nghiệp, đồng thời thống nhất quy trình quản lý, quyền hạn, trách nhiệm.

    ACMan cùng ban giám đốc, các trưởng phòng, trưởng bộ phân xây dựng bảng mô tả chi tiết công việc từng nhân sự của từng bộ phân từ đó đánh giá hiệu quả của từng vị trí nhân sự từ đó xây dựng chỉ số KPI đánh giá hoàn thành công việc của nhân sự là cơ sở tính tiền lương.

     ACMan cùng phòng nhân xây dựng cơ chế chính sách tiền lương đảm bảo được quyền lợi nhân sự, hiệu quả trong việc sử dụng nhân sự trong công ty, kiểm soát tốt tài chính giúp công ty phát triển bền vững.

    Từ sự cải tiến quy trình quản trị doanh nghiệp, chi tiết từng phòng ban xác định điểm trọng yếu và từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý (Giải pháp ERP – Quản trị doanh nghiệp) giúp doanh nghiệp chuyên nghiệp, phát triển bền vững.

Hãy liên hệ với ACMan để được tư vấn giải pháp tổng thuể (miễn phí)

Khảo sát tư vấn

Khảo sát tư vấn tổng thể, cung cấp quy trình miễn phí

Ký hợp đồng

Thống nhất nội dung thực hiện và thống nhất ký hợp đồng

Thực hiện dịch vụ

Khảo sát, tư vấn xây dựng quy trình, xây dựng Giả pháp ERP

Thông tin thêm

Các câu hỏi thường gặp

 • Câu 1: Tư vấn quản trị doanh nghiệp là gì?

  Trả lời:

  Tư vấn quản trị doanh nghiệp là việc nhà tư vấn khảo sát từ thực tế hoạt động kinh doanh, phát hiện những bất cập, thống nhất cùng ban lãnh đạo các cấp từ đó lện phương án xây dựng quy trình làm việc và quản lý doanh nghiệp.

  Từ quy trinh quản trị doanh nghiệp được cải tiến doanh nghiệp từng bước ứng dụng tin học hóa (Giả pháp ERP), tiết kiệm thời gian chi phí mang lại hiệu quả cao trong quản lý điều hành doanh nghiệp.

 • Câu 2: Ai nên sử dụng dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiêp?

  Trả lời:

  Các doanh nghiệp hoạt động sau 3 đến 5 năm có doanh số bán hàng tốt, tốc độ phát triển kinh doanh vượt năng lực quản lý của doanh nghiệp.

  Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong quản lý điều hành doanh nghiệp, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong hoạt động quản lý.

  Doanh nghiệp đang cần nâng cấp hệ thống quản trị, nâng cao tính chuyên nghiệp, có khả năng xây dựng thành chuỗi hoặc nhượng quyền thương mại.

   

 • Câu 3: Những rủi ro doanh nghiệp thường mắc phải trong quản trị doanh nghiệp?

  Trả lời:

  Doanh nghiệp không xây dựng cơ cấu tổ chức, không phân cấp quản lý dẫn đến công việc quản lý điều hành chạy về giám đốc, quản lý điều hành hoạt động kinh doanh quá tải, không hiệu quả.

  Doanh nghiệp không mô tả chi tiết công việc từng bộ phận nhân sự, không có chỉ số KPI đánh giá hiệu quả công việc, tuyển dụng nhân sự bừa bãi, chi phí tiền lương và chi phí liên quan lãng phí.

  Nhiều những vấn đền khó khăn khác trong quản trị doanh nghiệp như tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược phát triển, quản trị rủi ro, quản trị tài chính, làm doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

 • Câu 4: Làm thế nào doanh nghiệp quản lý điều hành tốt được doanh doanh nghiệp của mình, kiểm soát được rủi ro?

  Trả lời:

  Giám đốc doanh nghiệp cần phải phân tích được phương án kinh doanh, kiểm soát được chiến lược phát triển xây dựng được tầm nhìn sứ mệnh, giá trị cốt lõi vượt qua mọi khó khăn.

  Doanh nghiệp cần phải dựa vào thực thế bám sát với từng giai đoạn phát triển mà xây  dựng mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp với doanh nghiệp của mình.

  Quản lý điều hành, phát triển kinh doanh, kiểm soát tính hiệu quả, kiểm soát rủi ro.

 • Câu 5: Tại sao bạn phải chọn dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp từ ACMan?

  Trả lời:

  ACMan đơn vị cung cấp giải pháp tổng thể từ việc khảo sát thực tế của doanh nghiệp, cùng ban giám đốc và các phòng ban thẩm định những bất cập của doanh nghiệp.

  Từ những bất cập ACMan tư vấn chi tiết việc xây dựng giải pháp tổng thể trong hoạt động quản trị doanh nghiệp.

  ACMan đưa công nghệ thống tin (Giải pháp ERP quản trị doanh nghiệp) từng bước hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa trong công tác quản lý của doanh nghiệp.

Đăng ký tư vấn

Bạn để lại thông tin & nội dung cần tư vấn!

  Cam kết từ ACMan

  Chuyên nghiệp để phát triển là khẩu hiệu trong mọi hành động của ACMan từng bước tạo dựng uy tín, niềm tin vững chắc đối với nhà đầu tư, nhân viên, đối tác, khách hàng và xã hội.

  Contact Me on Zalo