Tư vấn hoàn thuế GTGT

4.3/5 - (6 vote) cảm ơn bạn thích bài viết

1. Hoàn thuế GTGT là gì?

 • Hoàn thuế GTGT được quy định tại điều 13 Luật số 13/2008/QH12, luật sử đổi bổ sung số 31/2013/QH13.
 • Nghị định số 209/2013/NĐ-CP, Nghị định sửa đổi bổ sung số 100/2016/NĐ-CP, Nghị định 146/2017/NĐ-CP, Thông tư số 219/2013/TT-BTC.
 • Thông tư sử đổi bổ sung số 99/2016/TT-BTC quy định chi tiết về việc hoàn thuế GTGT, Thông tư sử đổi bổ sung số 25/2018/TT-BTC hướng dẫn nghị định 146/2017/NĐ-CP.
tu van hoan thue GTGT
                                     Tư vấn hoàn thuế GTGT

2. Đối tương hoàn thuế GTGT?

    Doanh nghiệp có dự án đầu tư hình thành tài sản có giá trị lớn đồng thời có số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư lớn (thuế GTGT dự án đầu tư được hoàn thuế).

   Doanh nghiệp xuất khẩu (thuế GTGT đầu ra 0%) hàng hóa dịch vụ mua vào phục vụ mục đích kinh doanh cho hàng hóa xuất khẩu (thuế GTGT đầu vào phục vụ xuất khẩu được hoàn thuế GTGT).

   Một số trường hợp khác như doanh có số thuế GTGT được khấu trừ khi chia tác, sát nhập, giải thể; Doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn tài trợ không hoàn lai ODA, đối tượng ưu đãi miễn trừ ngoại giao.

3. Dịch vụ tư vấn hoàn thuế GTGT

    ACMan kiểm tra thẩm định điều kiện doanh nghiệp thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo quy định pháp luật hiện hành và tư vấn tổng thể cho doanh nghiêp (chương trình tư vấn miễn phí)

    ACMan cài đặt phần mềm, tư vấn hoàn thiện hệ thống chứng từ, hồ sơ, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế; Lập nộp hồ sơ theo quy định pháp luật hiện hành.

    ACMan phát hành hệ thống báo cáo, hoàn thiện hệ thống hồ sơ, cùng doanh nghiệp giải trình hoàn thuế giá trinh gia tăng theo quy định định pháp luật hiện hành.

Ghi chú: Tư vấn kiểm tra tổng thể, thẩm đinh điều kiện hoàn thuế GTGT (Miễn phí)

0/5 (0 Reviews)

Quy trình triển khai

Tư vấn hoàn thuế GTGT

Khảo sát tư vấn

Khảo sát tư vấn tổng thể, cung cấp quy trình miễn phí

Ký hợp đồng

Thống nhất nội dung thực hiện và thống nhất ký hợp đồng

Thực hiện dịch vụ

Kiểm tra chi tiết, hoàn thiện hồ sơ, giải trình số liệu theo quy đinh pháp luật hiện hành

Thông tin thêm

Các câu hỏi thường gặp

 • Câu 1: Hoàn thuế GTGT là gì? Đối tương doanh nghiệp nào được hoàn thuế GTGT?

  Trả lời:

  Hoàn thuế GTGT được quy định tại điều 13 Luật số 13/2008/QH12, luật sử đổi bổ sung số 31/2013/QH13, nghị định số 209/2013/NĐ-CP, Nghị định sửa đổi bổ sung số 100/2016/NĐ-CP, Thông tư số 219/2013/TT-BTC, Thông tư sử đổi bổ sung số 99/2016/TT-BTC quy định chi tiết về việc hoàn thuế GTGT.

  Doanh nghiệp có dự án đầu tư hình thành tài sản có giá trị lớn đồng thời có số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư lớn (thuế GTGT dự án đầu tư được hoàn thuế).

  Doanh nghiệp xuất khẩu (thuế GTGT đầu ra 0%) hàng hóa dịch vụ mua vào phục vụ mục đích kinh doanh cho hàng hóa xuất khẩu (thuế GTGT đầu vào phục vụ xuất khẩu được hoàn thuế GTGT).

 • Câu 2: Ai nên sử dụng dịch vụ tư vấn hoàn thuế GTGT?

  Trả lời:

  Doanh nghiệp có dự án đầu tư hình thành tài sản có giá trị lớn đồng thời có số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư lớn (thuế GTGT dự án đầu tư được hoàn thuế).

  Doanh nghiệp xuất khẩu (thuế GTGT đầu ra 0%) hàng hóa dịch vụ mua vào phục vụ mục đích kinh doanh cho hàng hóa xuất khẩu (thuế GTGT đầu vào phục vụ xuất khẩu được hoàn thuế GTGT).

 • Câu 3: Những rủi ro doanh nghiệp thường mắc phải trong công tác hoàn thuế GTGT?

  Trả lời:

  Doanh nghiệp thường không nắm rõ các quy định pháp luật hiện hành, hệ thống hồ sơ chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, tờ khai thuế, quyết toán thuế không đảm bảo.

  Không nắm được trình tự, quy trình thực hiện hệ thống hồ sơ hoàn thuế thường thiếu nhiều hồ sơ chứng từ liên quan dẫn đến khó khăn trong công tác giải trình chi tiết khi kiểm tra hoàn.

  Kế toán không nắm rõ được bản chất tài chính kế toán, pháp luật thuế, không phân tích tổng thể tính hợp lý dẫn đến không giải trình được hồ sơ hoàn thuế GTGT, suất toán nhiều, hoặc dừng hoàn không giải trình được tính hợp lý.

 • Câu 4: Làm thế nào để đảm bảo được việc hoàn thuế GTGT theo đúng quy định pháp luật?

  Trả lời:

  Để doanh nghiệp hoàn được thuế đúng quy đinh pháp luật, kê toán doanh nghiệp phải khẳng định được điều kiện pháp lý doanh nghiệp có đủ điều kiện hoàn thuế không (Nếu không rõ hãy liên hệ với ACMan để được tư vấn miễn phí).

  Doanh nghiệp cần phải hoàn thiện hệ thống hồ sơ, chứng từ, báo cáo theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Phân tích tính hợp lý, hợp lệ toàn bộ số liệu và hồ sơ xin hoàn thuế GTGT.

  Thực hiên đầy đủ các hồ sơ theo quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo việc giải trình khi kiểm tra quyết toán.

 • Câu 5: Tại sao phải chọn dịch vụ tư vấn hoàn thuế GTGT của ACMan?

  Trả lời:

  ACMan thẩm định và tư vấn miễn phí điều kiện hoàn thuế GTGT của doanh nghiệp.

  ACMan cam kết hoàn trả 100% tiền tạm ứng nếu dịch vụ không thực hiện được.

  ACMan cung cấp giải pháp tổng thuể từ phần mềm kế toán, hoàn thiện hồ sơ, phát hành báo cáo, nộp hồ sơ hoàn, giải trình số liệu cùng doanh nghiệp đảm bảo đúng như hợp đồng đã ký.

Đăng kí tư vấn

Bạn để lại thông tin & nội dung cần tư vấn!

  Cam kết từ ACMan

  Chuyên nghiệp để phát triển là khẩu hiệu trong mọi hành động của ACMan từng bước tạo dựng uy tín, niềm tin vững chắc đối với nhà đầu tư, nhân viên, đối tác, khách hàng và xã hội.

  Contact Me on Zalo