Email

info@acman.vn

Hotline

0966 04 34 34

Địa chỉ

Tầng 6, Số Nhà 28, Ngõ 460 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

  1. Home
  2. »
  3. Tin tức
  4. »
  5. Quyết toán thuế là gì? Quy định và nguyên tắc thực hiện quyết toán thuế

Quyết toán thuế là gì? Quy định và nguyên tắc thực hiện quyết toán thuế

Mục Lục
Nếu bạn thích bài viết, vote ngay post

Quyết toán thuế là quá trình cuối cùng trong một năm tài chính mà các doanh nghiệp phải hoàn tất để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về thuế. Đây là một giai đoạn quan trọng trong năm của các doanh nghiệp. Khi thực hiện quyết toán thuế, các doanh nghiệp cần chú ý đến những điểm quan trọng nào và cần lưu ý những gì? Hãy cùng ACMan khám phá trong bài viết dưới đây.

1. Quyết toán thuế là gì?

Quyết toán thuế là quá trình mà doanh nghiệp phải tổng hợp, tính toán và khai báo số tiền thuế mà một doanh nghiệp hoặc cá nhân phải nộp cho cơ quan thuế dựa trên thu nhập, giao dịch kinh doanh hoặc giao dịch tài sản trong một kỳ kế toán cụ thể.

Tính chất cốt lõi của quyết toán thuế là xác định đầy đủ những khoản thuế cần phải nộp cho cơ quan thuế và tổng hợp chính xác các số liệu thống kê liên quan đến các khoản thuế đó.

Quyết toán thuế là gì? Quy định và nguyên tắc thực hiện quyết toán thuế

2. Phân loại quyết toán thuế

Theo quy định của pháp luật và quy định về thuế thì quyết toán thế được chia thành 3 loại:

a. Quyết toán thuế TNCN

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là quá trình mà cá nhân tự kê khai và tính toán số thuế cần nộp trong một năm, bao gồm cả việc tính toán, tổng hợp và xác định số thuế phải nộp thêm, hoàn trả lại số tiền thuế đã nộp thừa và thực hiện bù trừ các phần thuế đó (nếu có) vào kỳ tính thuế tiếp theo.

Nếu cá nhân có thu nhập từ một hoặc nhiều nguồn thu nhập khác nhau, mà thuộc khung thu nhập phải chịu thuế thì họ phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Quy trình này có thể do chính cá nhân hoặc tổ chức nơi cá nhân đó làm việc thực hiện.

Người nộp thuế thu nhập cá nhân cần hoàn thành quyết toán thuế và nộp tiền thuế (nếu có) trong vòng 90 ngày tính từ ngày kết thúc năm tài chính (tức là không muộn hơn ngày 30/3 theo lịch dương).

b. Quyết toán thuế TNDN

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là quá trình mà các doanh nghiệp phải tính toán và kê khai số thuế cần nộp cho cơ quan nhà nước.

Trong trường hợp doanh nghiệp giải thể, hợp nhất, hoặc chuyển đổi hình thức sở hữu, cũng cần phải kê khai thông tin để cơ quan thuế có thể ra quyết định về quyết toán thuế và truy thu các khoản thuế cần thanh toán.

Hồ sơ quyết toán thuế TNDN hàng năm của doanh nghiệp phải được nộp trước thời hạn 90 ngày tính từ ngày kết thúc năm tài chính theo lịch dương. Trong trường hợp doanh nghiệp có phát sinh các trường hợp như giải thể, sáp nhập, hoặc chuyển đổi hình thức sở hữu, thời hạn cuối để quyết toán sẽ là 45 ngày kể từ thời điểm có quyết định về sự thay đổi của doanh nghiệp.

c. Quyết Toán Thuế Giá Trị Gia Tăng

Mọi doanh nghiệp kinh doanh (trừ hộ gia đình vừa và nhỏ) đều phải thực hiện việc lập và nộp quyết toán thuế giá trị gia tăng hàng năm đến cơ quan thuế.

Quyết toán thuế GTGT được tiến hành theo năm dương lịch. Hạn cuối đăng ký nộp thuế không vượt quá 60 ngày tính từ ngày 31/12 của năm tài chính đó.

3. Những việc cần chuẩn bị khi thực hiện quyết toán thuế hàng năm

Công việc quyết toán thuế hàng năm của doanh nghiệp gồm những nghiệp vụ chính như sau:

a. Công tác chuẩn bị nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN hàng năm

Tờ khai thuế bao gồm:

– Tờ khai thuế hàng tháng hoặc quý; Tờ khai quyết toán thuế TNCN và các phụ lục đi kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

– Hồ sơ chứng từ

– Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN của người lao động

– Bản cam kết theo mẫu 08/CK-TNCN không khấu trừ 10% thuế TNCN theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

– Hồ sơ đăng ký mã số thuế cho người lao động

– Hồ sơ giảm trừ gia cảnh của người lao động

– Hồ sơ nhân sự, chứng từ thanh toán tiền lương, thưởng, Bảng lương,…

b. Công tác chuẩn bị nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN hàng năm

Hồ sơ bao gồm:

– Báo cáo tài chính theo Chế độ kế toán hiện hành (Thông tư số 133/2016/TT-BTC hoặc Thông tư số 200/2014/TT-BTC)

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và các phụ lục đi kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC

– Các tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp khác (nếu có)

– Chứng từ tạm nộp thuế TNDN

– Số liệu kế toán và các chứng từ, hồ sơ, hóa đơn kèm theo

Ngoài việc chuẩn bị số liệu và tờ khai, phần quan trọng không kém là công tác in ấn và lưu trữ các hồ sơ đầy đủ và khoa học.

Tùy thuộc vào loại thuế cụ thể, doanh nghiệp sẽ cần chuẩn bị số liệu và nộp hồ sơ thuế đầy đủ lên cơ quan thuế. Quy trình tính toán, tổng hợp số liệu và phương pháp quyết toán thuế liên quan đến các loại thuế được quy định chi tiết tại Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Quyết toán thuế là gì? Quy định và nguyên tắc thực hiện quyết toán thuế

4. Hướng dẫn quyết toán thuế

Dưới đây là hướng dẫn các bước mà doanh nghiệp có thể thực hiện việc quyết toán thuế

a. Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN

Để giúp bạn đọc theo dõi dễ dàng hơn, ACMan đã tổng hợp các bước căn bản để quyết toán thuế TNCN như sau:

– Bước 1: Thu thập chứng từ liên quan đến lương và các khoản phụ cấp theo lương trong năm tính thuế:

Doanh nghiệp cần thu thập tất cả các chứng từ liên quan đến lương, các khoản phụ cấp và trích theo lương của người lao động đã phát sinh trong năm tính thuế. Bao gồm cả hồ sơ nhân sự, bảng chấm công, tính lương, hợp đồng lao động, chứng từ thanh toán tiền lương, các hồ sơ liên quan tới bảo hiểm của người lao động, các hồ sơ và tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng/quý mà doanh nghiệp đã kê khai,…

–  Bước 2: Tổng hợp thông tin về tiền lương đã chi trả và xác định tổng nghĩa vụ thuế năm:

Ở bước này, các thông tin về tiền lương, các khoản tiền thưởng ,các khoản phụ cấp theo lương, phúc lợi… mà doanh nghiệp đã chi trả cho người lao động trong năm tính thuế cần được tổng hợp trên phần mềm kế toán hoặc trong một file excel để dễ dàng đối chiếu, theo dõi và lấy các số liệu kê khai lên tờ khai.

–  Bước 3: Xác định phụ lục kê khai đối với thu nhập mà doanh nghiệp chi trả cho người lao động:

Dựa trên Bảng tổng hợp từ bước 2, doanh nghiệp cần xác định các đối tượng người lao động và phân nhóm chúng theo các phụ lục phù hợp với tờ khai quyết toán thuế TNCN.

– Bước 4: Lập tờ khai trên HTKK (hoặc file excel) và nộp dữ liệu

– Kế toán có thể chuẩn bị sẵn số liệu và đợi cập nhật trực tiếp trên phần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK) hoặc chuẩn bị file excel theo mẫu quy định và  sử dụng chức năng import của HTKK để lập tờ khai quyết toán. Sau đó các bạn kết xuất file có định dạng .xml rồi kê khai trực tuyến hoặc nộp trực tuyến tại website của Tổng cục thuế: https://thuedientu.gdt.gov.vn/.

>>> Xem thêm:

Tự động quyết toán thuế cho doanh nghiệp với phần mềm kế toán ACMan

Phần mềm kế toán hỗ trợ lập Báo cáo tài chính hợp nhất

b. Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN

Việc chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm của doanh nghiệp có thể được tổ chức thành 4 bước chính sau đây:

–  Bước 1: Kiểm tra, tổng hợp và rà soát số liệu, thông tin trước khi lập báo cáo tài chính

– Bước 2: Lập bộ BCTC theo Chế độ kế toán hiện hành

– Bước 3: Kiểm tra lại số liệu Báo cáo tài chính, đánh giá rủi ro thuế và chốt số liệu báo cáo.Cụ thể ở bước này, doanh nghiệp cần kiểm tra lại số liệu trong báo cáo tài chính, đánh giá các rủi ro liên quan đến thuế và hoàn thiện các điều chỉnh cần thiết. Đặc biệt, doanh nghiệp cần rà soát các rủi ro về thuế để kịp thời sửa chữa khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN, cũng như bóc tách các chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Bước cuối cùng: Kê khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN.

Như vậy, ACMan vừa tổng hợp và giải đáp cho các bạn khái niệm quyết toán thuế là gì cũng như một số quy định và nguyên tắc khi thực hiện quyết toán thuế. Hi vọng các thông tin này đã giúp ích được cho các bạn.

Hiện nay, phần mềm kế toán ACMan đã được tích hợp tính năng hỗ trợ quyết toán thuế tự động và nhanh chóng cho doanh nghiệp. Các bạn kế toán và doanh nghiệp muốn trải nghiệm thử miễn phí giải pháp phần mềm kế toán thông minh của ACMan xin vui lòng liên hệ:

Group Hỗ trợhttps://www.facebook.com/groups/Acman.vn/

FanpageCông ty Cổ phần ACMan

Công ty cổ phần phát triển công nghệ ACMan

Hotline: 0966 04 34 34

Điện thoại: 1900 63 66 85

Email: sales@acman.vn

Đăng ký dùng thử miễn phí và nhận tư vấn về phần mềm ACMan

Tác giả

Thực Hiện Bởi : acman.vn

Bình luận

Tìm kiếm

Liên hệ tư vấn

Đăng ký ngay, không bỏ lỡ

Thông tin hữu ích mới nhất mỗi tuần: Bài viết chuyên gia, Thư mời hội thảo, Báo cáo chuyên ngành, eBook…
Công ty ACMANTư vấn
Scroll to Top

Đăng ký tư vấn

Vui lòng điền thông tin sau. ACMan sẽ liên hệ với bạn trong 24h làm việc