Kỳ kế toán thuế được xác định như thế nào theo quy định mới nhất hiện hành?

Rate this post

Kỳ kế toán là khung thời gian mà doanh nghiệp chuẩn bị báo cáo tài chính và báo cáo kết quả hoạt động và vị thế tài chính của mình. Với sự ra đời của Thông tư 111/2021/TT-BTC (Có hiệu lực từ 01/07/2022) về Nghiệp vụ thuế nội địa do Bộ Tài Chính ban hành, khái niệm về kỳ kế toán thuế đã có một vài sự thay đổi so với quy định cũ. Trong bài viết này, ACMan sẽ giúp các bạn làm rõ hơn về khái niệm trên.

1. Khái niệm Kỳ kế toán là gì?

Kỳ kế toán thuế được xác định như thế nào theo quy định mới nhất hiện hành?Kỳ kế toán là khoảng thời gian kế toán thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về các hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị xảy ra trong khoảng thời gian đó.

Khái niệm kỳ kế toán liên quan đến tính hoạt động liên tục của đơn vị kế toán. Nếu chờ đến khi đơn vị kế toán không tồn tại nữa mới xác định kết quả hoạt động và tình hình tài chính của đơn vị kế toán thì các đối tượng sử dụng thông tin kế toán sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc ra các quyết định kinh tế liên quan đến đơn vị.

2. Luật kế toán Việt Nam quy định về kỳ kế toán như thế nào?

Theo Khoản 1 Điều 8 Thông tư 111/2021/TT-BTC (Có hiệu lực từ 01/07/2022) quy định kỳ kế toán thuế, trong đó:

Kỳ kế toán thuế được xác định theo năm dương lịch, gọi là năm kế toán, bao gồm 4 ký tự, cụ thể:

– Kỳ kế toán thuế được tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.

– Kỳ kế toán thuế năm đầu tiên đối với đơn vị kế toán thuế mới thành lập được xác định từ đầu ngày quyết định thành lập mới, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập đơn vị kế toán thuế có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.

– Kỳ kế toán thuế cuối cùng của đơn vị kế toán thuế khi bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể tính từ đầu ngày 01 tháng 01 năm dương lịch đến hết ngày trước ngày quyết định chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể đơn vị kế toán thuế có hiệu lực.

– Thời gian của kỳ kế toán thuế năm đầu tiên, năm cuối cùng thực hiện theo hướng dẫn của Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Mở, đóng kỳ kế toán thuế

– Mở kỳ kế toán thuế là việc thiết lập trạng thái mở trên Phân hệ kế toán thuế kể từ ngày bắt đầu kỳ kế toán thuế nêu tại khoản 1 Điều này đối với một kỳ kế toán thuế để thực hiện việc cập nhật dữ liệu thông tin đầu vào của kế toán thuế, cập nhật chứng từ kế toán thuế, hạch toán ghi sổ kế toán thuế hoặc sửa, xóa dữ liệu trên sổ kế toán thuế của Phân hệ kế toán thuế.

– Đóng kỳ kế toán thuế là việc thiết lập trạng thái đóng trên Phân hệ kế toán thuế đối với một kỳ kế toán thuế để không cập nhật dữ liệu thông tin đầu vào của kế toán thuế, không cập nhật chứng từ kế toán thuế, không sửa, xóa dữ liệu trên sổ kế toán thuế của Phân hệ kế toán thuế.

– Thời điểm đóng kỳ kế toán thuế là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán. Trường hợp thời điểm đóng kỳ kế toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày đóng kỳ kế toán là ngày làm việc tiếp theo liền kề của ngày nghỉ đó. Trường hợp do nguyên nhân khách quan cần phải lùi thời điểm đóng kỳ kế toán thuế thì phải được sự phê duyệt của Tổng cục Thuế.

Từ thời điểm kết thúc kỳ kế toán thuế đến thời điểm đóng kỳ kế toán thuế, mọi số liệu điều chỉnh kế toán thuế được hạch toán theo thông tin năm kế toán được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Từ thời điểm đóng kỳ kế toán đến trước khi báo cáo kế toán thuế được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan thuế chỉ được điều chỉnh số liệu năm kế toán theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền hoặc điều chỉnh số liệu do cơ quan thuế phát hiện sai sót nếu được sự phê duyệt của Tổng cục Thuế và hạch toán theo thông tin năm kế toán được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

– Các trường hợp sai sót số liệu kế toán không được điều chỉnh vào kỳ kế toán thuế theo thông tin năm kế toán nêu trên thì thực hiện hạch toán vào kỳ kế toán thuế của năm hiện tại và bổ sung thông tin năm ngân sách với giá trị “01” để làm cơ sở thuyết minh trên báo cáo kế toán thuế của năm hiện tại.

>>> Xem thêm:

Năm tài chính là gì và cách xác định ngày bắt đầu

Phần mềm kế toán Online dễ sử dụng nhất hiện nay

4. Về nguyên tắc hạch toán theo kỳ kế toán thuế

– Ngày hạch toán kế toán thuế được xác định là ngày hạch toán ghi sổ kế toán thuế vào Phân hệ kế toán thuế.

– Ngày thu thập thông tin đầu vào của kế toán thuế phải đảm bảo nguyên tắc ngay trong ngày phát sinh nghiệp vụ quản lý thuế hoặc chậm nhất là ngày liền kề tiếp theo ngày phát sinh nghiệp vụ quản lý thuế. Trừ ngày nghỉ theo quy định thì ngày thu thập thông tin là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

– Trường hợp trong thời gian lập báo cáo kế toán thuế phát sinh điều chỉnh các nghiệp vụ quản lý thuế đã được hạch toán vào kỳ kế toán thuế của năm trước, nếu thực hiện trước thời điểm đóng kỳ kế toán thuế thì được hạch toán điều chỉnh vào kỳ kế toán thuế của năm trước và xác định bằng thông tin năm kế toán quy định tại khoản 1 Điều này.

– Sau thời điểm đóng kỳ kế toán thuế, việc điều chỉnh số liệu thuộc kỳ kế toán thuế của năm trước chỉ được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 27 và khoản 2, khoản 3 Điều 30 Thông tư này.

Trên đây là một vài chia sẻ của ACMan, hi vọng có thể giúp đỡ các bạn kế toán trong công việc hằng ngày. Bên cạnh đó, các anh chị kế toán muốn trải nghiệm thử miễn phí phần mềm kế toán ACMan hỗ trợ tự động lập báo cáo tài chính thì xin liên hệ theo thông tin dưới đây:

Phòng Kinh Doanh Công ty Cổ phần ACMan

Điện thoại: 1900 63 66 85

Hotline: 0966 04 34 34

Email: sales@acman.vn

Bình luận

Xem thêm

Contact Me on Zalo