Tư vấn quyết toán thuế

4.4/5 - (9 vote) cảm ơn bạn thích bài viết

1. Tư vấn quyết toán thuế là gì?

Tư vấn quyết toán thuế là việc kiểm soát toàn bộ hệ thống hồ sơ chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, tờ khai thuế, quyêt toán thuế của doanh nghiệp. Từ số liệu kiểm tra nhà tư vấn xác định tính hợp lý, hợp lệ cảnh báo những rủi ro về thuế mà doanh nghiệp gặp phải và đưa ra phương án khắc phục.

huong-dan-quyet-toan-thue-GTGT-VAT
                          Tư vấn quyết toán thuế

2. Những rủ ro quyết toán thuế tai doanh nghiệp?

   Doanh nghiệp thường gặp phải rất nhiều những rủi ro trong việc kê khai, quyết toán thuế nguyên nhân do chủ doanh nghiệp không nắm được các quy định pháp lý về thuế, trình độ kế toán non trẻ, doanh nghiệp không xây dựng tổ chức công tác kế toán, quy trình kiểm soát tài chính kế toán thuế.

   Việc kê khai thuế, quyết toán thuế của doanh nghiệp không có quy trình kiểm sóat, không được phân tích số liệu và kiểm tra kịp thời, số liệu bất hợp lý, quyết toán thuế không đảm bảo số liệu, không đủ hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán để giải trình khi thanh tra, kiểm tra quyết toán.

3. Dịch vụ tư vấn kiểm tra quyết toán thuế ACMan?

      Từ những bất cập thực tế trong công tác quản lý tài chính kế toán tại doanh nghiệp và quy trình thanh tra kiểm tra của cán bộ thuế khi kiểm tra tai doanh nghiệp và những quy định pháp luật hiện hành. ACMan đã lập thành quy trình chi tiết kiểm tra và phân tích hệ thống quyết toán thuế của doanh nghiệp.

    Từ quy trình này ACMan sẽ cung cấp cho kế toán doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, Cán bộ tư vấn ACMan sẽ kiểm tra chi tiết hệ thống hồ sơ chứng từ, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế từ đó đưa ra kết luận những sai pháp trong công tác kế toán và thuế từ đó tư vấn cho doanh nghiệp hoàn thiện.

    Việc tư vấn kiểm tra quyết toán thuế này là việc làm vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp, thông qua việc này doanh nghiệp sẽ có một quy trình kiểm tra, tự kiểm tra tránh những sai sót về sau đồng thời tránh được những rủi ro truy thu thuế khi thanh tra kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp.

     Những vướng mắng trong công tác quản lý tài chính kế toán, quyết toán thuế, anh chi hãy để lại thông tin ngay cho chúng tôi để có được tư vấn tổng thể giúp doanh nghiệp bạn an toàn trước pháp luật thuế.

Ghi chú: Tư vấn kiểm tra tổng thể phòng tránh rủi ro (miễn phí)

0/5 (0 Reviews)

Quy trình triển khai

Tư vấn quyết toán thuế

Khảo sát tư vấn

Khảo sát tư vấn tổng thể, cung cấp quy trình miễn phí

Ký hợp đồng

Thống nhất nội dung thực hiện và thống nhất ký hợp đồng

Thực hiện dịch vu

KIểm chi tiết hồ sơ chứng từ, sổ kế toán, báo cáo tư vấn hoàn thiện theo quy định.

Thông tin thêm

Các câu hỏi thường gặp

 • Câu 1: Tư vấn kiểm tra quyết toán thuế là gì? Tại sao doanh nghiệp phải thực hiện kiểm tra quyết toán thuế trước khi bị thanh tra, kiểm tra?

  Trả lời:

  Tư vấn quyết toán thuế là việc kiểm soát toàn bộ hệ thống hồ sơ chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, tờ khai thuế, quyêt toán thuế của doanh nghiệp. Từ số liệu kiểm tra nhà tư vấn xác định tính hợp lý, hợp lệ cảnh báo những rủi ro về thuế mà doanh nghiệp gặp phải và đưa ra phương án khắc phục.

  Doanh nghiệp thường gặp phải dất nhiều những rủi ro trong việc kê khai, quyết toán thuế nguyên nhân do chủ doanh nghiệp không nắm được các quy định pháp lý về thuế, trình độ kế toán non trẻ, doanh nghiệp không xây dựng tổ chức công tác kế toán, quy trình kiểm soát tài chính kế toán thuế.

  Việc kê khai thuế, quyết toán thuế của doanh nghiệp không có quy trình kiểm soat, không được phân tích số liệu và kiểm tra kịp thời, số liệu bất hợp lý, quyết toán thuế không đảm bảo số liệu, không đủ hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán để giải trình khi thanh tra, kiểm tra quyết toán.

 • Câu 2: Ai nên sử dụng dịch vụ tư vấn kiểm tra quyết toán thuế?

  Trả lời:

  Các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động kinh doanh, đã phát sinh doanh thu, chưa xây dựng tổ chức công tác kế toán và quy trình kiểm tra quyết toán thuế tiềm ẩn nhiều rủi ro trong việc giải trình quyết toán thuế.

 • Câu 3: Những rủi ro doanh nghiệp thường mắc phải trong công tác quản lý tài chính kế toán, thuế?

  Trả lời:

  Doanh nghiệp vừa và nhỏ thường chưa thực hiện tổ chức công tác kế toán, không xây dựng quy trình kiểm tra kiểm soát hệ thống báo cáo thuế, các báo cáo nộp định kỳ hàng quý, năm không được phân tích số liệu.

  Doanh nghiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro sau 03 năm đến 05 năm khi thanh tra kiểm tra quyết toán thuế, truy thu nhiều tiền thuế do doanh nghiệp không nắm rõ các quy định pháp luật hiện hành.

 • Câu 4: Làm thế nào để doanh nghiệp quản lý tốt được tài chính kế toán, quyết toán thuế tại doanh nghiệp?

  Trả lời:

  Để doanh nghiệp quản lý tốt được công tác kế toán, thuế của doanh nghiệp mình:

  Doanh nghiệp cần phải sử dụng phần mềm kế toán chuyên dụng, quản lý mọi nghiệp vụ phát sinh trên phần mềm, kế toán phải sử dụng thành thạo chương trình đám ứng đúng nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

  Doanh nghiệp phải thực hiện tổ chức công tác kế toán, tổ chức công tác kế toán trên phần mềm, xây dựng quy trình làm việc cụ thể đảm bảo nhân sự kiểm soát được tốt công việc kế toán trên phần mềm.

  Doanh nghiệp định kỳ hàng quý, hàng năm phải kiểm soát hệ thống báo cáo thuế, quyết toán thuế, phòng tránh những rủi ro sai xót dẫn đễn việc truy thu khi thanh tra kiểm tra thuế tại doanh nghiệp.

   

 • Câu 5: Tại sao bạn phải chọn dịch vụ tư vấn kiểm tra quyết toán thuế của ACMan?

  Trả lời:

  ACMan cung cấp giải pháp tổng thể từ việc cung cấp giải pháp phần mềm, xây dựng tổ chức công tác kế toán, xây dựng quy trình kiểm tra quyết toán thuế. từ giải pháp tổng thể này doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và làm chủ được sốt liệu của doanh nghiệp mình khi giải trình thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế.

Đăng kí tư vấn

Bạn để lại thông tin & nội dung cần tư vấn!

  Cam kết từ ACMan

  Chuyên nghiệp để phát triển là khẩu hiệu trong mọi hành động của ACMan từng bước tạo dựng uy tín, niềm tin vững chắc đối với nhà đầu tư, nhân viên, đối tác, khách hàng và xã hội.

  Contact Me on Zalo