Email

info@acman.vn

Hotline

0966 04 34 34

Địa chỉ

Tầng 6, Số Nhà 28, Ngõ 460 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Search
Close this search box.
  1. Home
  2. »
  3. Tin tức
  4. »
  5. Cách kê khai thuế đối với chi nhánh độc lập – chi nhánh phụ thuộc

Cách kê khai thuế đối với chi nhánh độc lập – chi nhánh phụ thuộc

Mục Lục
Nếu bạn thích bài viết, vote ngay post

VBPL áp dụng:

Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020

Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013

Văn bản hướng dẫn (tham khảo): Công văn số 3260/CT-TTHT; Công văn số 34790/CTHN-TTHT; Công văn số 5019/CTHN-TTHN; Công văn số 25019/CTHN-TTHT;  Công văn 26994/CT-TTHT….

I/ Trường hợp kê khai đổi với Chi nhánh độc lập:

Chi nhánh hạch toán độc lập có nghĩa là sẽ thực hiện nghĩa vụ kê khai và tính nộp thuế như cơ sở kinh doanh độc lập, kê khai riêng các loại thuế suất theo mã số thuế đã đăng ký của chi nhánh.

Trường hợp chi nhánh hạch toán độc lập:

  • Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế GTGT đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng thì phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.
  • Chi nhánh phải thực hiện thông báo phát hành và sử dụng hóa đơn riêng
  • Chi nhánh phải thực hiện khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh
  • Khi cung cấp hàng hóa cho chi nhánh, Công ty sử dụng hóa đơn GTGT
  • Để được khấu trừ thuế GTGT và hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN thì đối với các hóa đơn có giá trị trên 20 triệu đồng, hoặc giá trị cung cấp trong ngày (nhiều hóa đơn) có giá trị trên 20 triệu đồng Công ty phải thực hiện thanh toán hình thức không dùng tiền mặt theo quy định.

(Trích mục 2 công văn số 3260/CT-THTT của Cục thuế TP Hà Nội)

Kê khai thuế đối với chi nhánh

II/ Trường hợp kê khai đối với chi nhánh phụ thuộc:

1/ Trước năm 2022 (Áp dụng quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC)

“Trường hợp Chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc, không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu, thực hiện kê khai tập trung tại trụ sở chính thì các chi phí quản lý phục vụ trực tiếp cho các hoạt động của Chi nhánh có hóa đơn GTGT đầu vào mang tên, địa chỉ, mã số thuế của Chi nhánh thì được kê khai khấu trừ thuế GTGT ở trụ sở chính nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định” (Trích mục 2 công văn 26994/CT-TTHT của Cục thuế TP Hà Nội)

2/ Từ năm 2022:

a/ Thuế GTGT:

Trích dẫn công văn 34790/CTHN-TTHT: “… Về kê khai, nộp thuế GTGT:

– Trường hợp đơn vị phụ thuộc (các chi nhánh) của doanh nghiệp trực tiếp kinh doanh, không theo dõi hạch toán đẩy đủ thuế GTGT đầu ra, đầu vào thì trụ sở chính thực hiện khai, tính và nộp hồ sơ khai thuế GTGT của doanh nghiệp và các chi nhánh khác tỉnh cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính theo quy định tại Khoản 2, Điểu 11, NĐ 126/2020/NĐ-CP và không thuộc trường hợp phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho từng tỉnh nơi có hoạt động kinh doanh theo Điều 13, TT80/2021/TT-BTC. Trưởng hợp đơn vị phụ thuộc (các chi nhánh) của doanh nghiệp trực tiếp kinh doanh, sử dụng hóa đơn do trụ sở chính đăng ký với cơ quan thuế quản lý chi nhánh, theo dõi hạch toán đẩy đủ thuế GTGT đầu ra, đầu vào thì chi nhánh kê khai, nộp thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh theo quy định tại khoản 4, Điều 13, TT80/2021/TT-BTC.

b/ Thuế TNDN:

Trích dẫn công văn số 25019/CTHN-TTHT của Cục thuế TP Hà Nội:

Căn cử các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH FUJIKIN Việt Nam có 02 Chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại thành phố Hà Nội (Chi nhánh Hà Nội) và tỉnh Bắc Ninh (Chi nhánh Bắc Ninh) thì:

> Đối với Chi nhánh Hà Nội là đơn vị phụ thuộc trên cùng địa bàn cấp tỉnh với trụ sở chính, Công ty có trách nhiệm kê khai phần thu nhập phát sinh tại Chi nhánh Hà Nội tập trung với hồ sơ khai thuế của Công ty tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính.

> Đổi với Chỉ nhánh Bắc Ninh là cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính thì Công ty thực hiện phân bổ thuế TNDN theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Cụ thể như sau: Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại tỉnh Bắc Ninh bằng (=) số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của hoạt động sản xuất, kinh doanh nhân (x) với tỷ lệ (%) chỉ phí của chi nhánh Bắc Ninh trên tổng chi phí của Công ty TNHH FUJIKIN Việt Nam (không bao gồm chi phí của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp). Chi phí để xác định tỷ lệ phân bổ là chi phi thực tế phát sinh của kỳ tính thuế.

> Trong đó, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của hoạt động sản xuất, kinh doanh không bao gồm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho hoạt động được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của hoạt động được hưởng ưu đãi được xác định theo kết quả sản xuất kinh doanh của hoạt động được hưởng ưu đãi và mức ưu đãi được hưởng.

> Công ty căn cứ vào số thuế phải nộp theo từng tỉnh hưởng nguồn thu phân bố để lập chứng từ nộp tiền và nộp tiền vào ngân sách nhà nước của từng tỉnh theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư số 80/2021/TT-BTC

Trích dẫn công văn số 5019/CTHN-TTHT của Cục thuế TP Hà Nội:

Trường hợp Công ty có Chỉ nhánh (CN) phụ thuộc đóng trên địa bàn khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính, CN hạch toán tập trung và có các hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ tư vấn quản lý (không phải là cơ sở sản xuất) thì không thuộc trường hợp phải phân bố thuế TNDN theo Điều 17, TT80/2021/TT-BTC. Công ty có trách nhiệm kê khai tập trung tại trụ sở chính cả phần thu nhập phát sinh tại CN khác tình.

c/ Thuế TNCN

Điều 19 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định khai thuế, tính thuế phân bổ thuế TNCN.

Kê khai thuế đối với chi nhánh

Đăng ký dùng thử miễn phí và nhận tư vấn về phần mềm ACMan

Tác giả

Thực Hiện Bởi : acman.vn

Bình luận

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tìm kiếm

Liên hệ tư vấn

Đăng ký ngay, không bỏ lỡ

Thông tin hữu ích mới nhất mỗi tuần: Bài viết chuyên gia, Thư mời hội thảo, Báo cáo chuyên ngành, eBook…
Công ty ACMANTư vấn
Scroll to Top
Nghỉ lễ 10-3

Đăng ký tư vấn

Vui lòng điền thông tin sau. ACMan sẽ liên hệ với bạn trong 24h làm việc