Email

info@acman.vn

Hotline

0966 04 34 34

Địa chỉ

Tầng 6, Số Nhà 28, Ngõ 460 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

  1. Home
  2. »
  3. Tin tức
  4. »
  5. Hướng dẫn tính thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp trực tiếp…

Hướng dẫn tính thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp trực tiếp và khấu trừ

Mục Lục
5/5 - (1 vote) cảm ơn bạn thích bài viết

Cách tính thuế giá trị gia tăng phải nộp là khác nhau đối với mỗi đối tượng khác nhau. Theo quy định hiện hành tính thuế Giá trị gia tăng (GTGT) có hai phương pháp được áp dụng: phương pháp khấu trừ thuế và phương pháp tính trực tiếp trên GTGT. Sau đây, ACMan sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết 02 phương pháp tính thuế GTGT này.

1. Tính thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ

Hướng dẫn tính thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp trực tiếp và khấu trừĐối với phương pháp này doanh nghiệp được khấu trừ thuế đầu vào đầu ra. Nếu thuế VAT đầu vào của kỳ kê khai thuế lớn hơn thuế VAT đầu ra thì doanh nghiệp không phải đóng thuế. Hóa đơn sử dụng là hóa đơn VAT đặt in từ nhà in (mẫu hóa đơn doanh nghiệp có thể tự thiết kế theo ý của doanh nghiệp).

a. Đối tượng áp dụng

Theo Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC phương pháp khấu trừ thuế bắt buộc áp dụng với đối tượng:

Cơ sở kinh doanh (trừ hộ, cá nhân kinh doanh) thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ; đồng thời có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên 1 tỷ đồng;

Nếu doanh thu hàng năm của DN dưới 1 tỷ đồng, doanh nghiệp không bắt buộc kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, nhưng có thể đăng ký tự nguyện kê khai theo phương pháp này.

Ngoài ra, các đối tượng sau cũng được tự nguyện đăng ký kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ:

– Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

– Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

– Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.

– Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế GTGT đầu vào đầu ra không bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã.

b. Công thức tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ

Theo đó công thức tính thuế GTGT theo phương pháp sau:

Số thuế GTGT phải nộp  =  (Số thuế GTGT đầu ra)  –  (Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ)

Trong đó:

– Thuế GTGT đầu vào bằng tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định, công cụ dụng cụ…không phân biệt đã xuất dùng hay chưa) dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Nếu doanh nghiệp sản xuất/kinh doanh đồng thời hàng hóa/dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT, doanh nghiệp chỉ được khấu trừ phần thuế GTGT đầu vào được sử dụng cho nhóm hàng hóa/dịch vụ chịu thuế GTGT. Doanh nghiệp phải tiến hành phân bổ thuế GTGT đầu vào

– Số thuế GTGT đầu ra bằng tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn GTGT.

Để tính số thuế GTGT đầu vào và đầu ra, kế toán cần nắm chắc cách tính thuế GTGT với các căn cứ tính thuế gồm: giá tính thuế GTGT và thuế suất thuế GTGT. Nếu sai sót 2 chỉ tiêu này sẽ dẫn đến toàn bộ sai sót quá trình kê khai và theo dõi thuế GTGT phải nộp.

Lưu ý: Hóa đơn thuế GTGT phải ghi rõ giá bán chưa có thuế, thuế GTGT và tổng số tiền thanh toán. Nếu hóa đơn chỉ ghi giá thanh toán (trừ trường hợp được phép dùng chứng từ đặc thù), thì thuế GTGT phải tính trên giá thanh toán ghi trên hóa đơn. Cơ sở kinh doanh cần lưu ý điều này để tránh việc kê khai sai, làm tăng số thuế phải nộp.

2. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

Đối với phương pháp này doanh nghiệp đóng thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo tỷ lệ trên doanh thu (tỷ lệ bao nhiêu tùy theo ngành nghề kinh doanh). Cách tính thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp này, cứ khi nào có doanh thu là phải đóng thuế GTGT (còn gọi là thuế VAT), không quan tâm đến thuế VAT đầu vào là bao nhiêu vì phương pháp này không được khấu trừ VAT đầu vào. Lúc này, thuế VAT đầu vào được hạch toán trực tiếp vào chi phí hoặc nguyên giá của tài sản cố định, công cụ dụng cụ…

Hóa đơn sử dụng là hóa đơn bán hàng mua trực tiếp tại cơ quan thuế.

a. Đối tượng áp dụng

– Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập nhưng không thuộc nhóm có thể đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ (nêu ở mục 1)

– Hoạt động mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý

– Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu dưới 1 tỷ và không đăng ký kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

– Hộ, cá nhân kinh doanh

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định

– Tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã, không đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ

b. Công thức tính thuế

Công thức tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp là:

Số thuế GTGT phải nộp  =  (Tỷ lệ %)  x  (Doanh thu)

Trong đó:

– Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

  • Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%;
  • Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;
  • Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;
  • Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

– Doanh thu: trường hợp này doanh thu là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT ghi trên hóa đơn bán hàng, bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng. (Hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng thì không bị áp tỉ lệ % này)

>>> Xem thêm:

Cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp

Hướng dẫn tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

3. Trường hợp đặc biệt

Đối với trường hợp đặc biệt là hoạt động mua bán, chế tác vàng bạc đá quý sẽ có cách thức tính thuế GTGT riêng theo quy định của pháp luật.

Theo khoản 1 Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC (sửa đổi bởi Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC) số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT được tính như sau:

Thuế GTGT phải nộp  =  (GTGT)  x  (Thuế suất GTGT)

Trong đó:

– GTGT được tính bằng Giá thanh toán bán ra trừ đi Giá thanh toán mua vào tương ứng

– Giá thanh toán bán ra là giá bán ghi trên hóa đơn bao gồm cả tiền công chế tác (nếu có), thuế GTGT và các khoản phụ thu khác

– Giá thanh toán mua vào là giá trị vàng, bạc, đá quý đầu vào, đã có thuế GTGT dùng cho mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý bán ra tương ứng.

Lưu ý: Khi phát sinh nghiệp vụ thuế GTGT đối với phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng:

– Kế toán tập hợp các hóa đơn, chứng từ bán ra để ghi nhận doanh thu (bao gồm cả thuế GTGT)

– Cuối kỳ, lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu và hạch toán thuế GTGT phải nộp

Với phần mềm kế toán ACMan, mọi công việc kế toán trở nên đơn giản khi phần mềm tự động tổng hợp các phát sinh thuế GTGT đầu vào và đầu ra trong kỳ khấu trừ. Phần mềm cũng tự động lên tờ khai thuế GTGT giúp kế toán dễ dàng thực hiện nghiệp vụ.

Để được trải nghiệm thử miễn phí phần mềm, xin quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Website: acman.vn

Hotline: 0966 04 34 34

Điện thoại: 1900 63 66 85

Email: sales@acman.vn

Đăng ký dùng thử miễn phí và nhận tư vấn về phần mềm ACMan

Tác giả

Thực Hiện Bởi : acman.vn

Bình luận

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tìm kiếm

Liên hệ tư vấn

Đăng ký ngay, không bỏ lỡ

Thông tin hữu ích mới nhất mỗi tuần: Bài viết chuyên gia, Thư mời hội thảo, Báo cáo chuyên ngành, eBook…
Công ty ACMANTư vấn
Scroll to Top
Nghỉ lễ 10-3

Đăng ký tư vấn

Vui lòng điền thông tin sau. ACMan sẽ liên hệ với bạn trong 24h làm việc