Hướng dẫn sử dụng hóa đơn xuất khẩu

Từ ngày 01/3/2014 các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã phát hành hoá đơn xuất khẩu nếu có nhu cầu vẫn được tiếp tục sử dụng hoá đơn xuất khẩu.


Từ ngày 01/6/2014 cơ quan thuế không tiếp nhận thông báo phát hành hoá đơn xuất khẩu.


Đối với hoá đơn xuất khẩu đã thông báo phát hành trước ngày 01/6/2014 thì doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đăng ký số lượng hoá đơn xuất khẩu còn tồn chưa sử dụng gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31/7/2014 để được tiếp tục sử dụng.

                                                                                                                                  TƯ VẤN ACMAN

                                                                                                                                    Theo gdt.gov.vn

Bình luận

Xem thêm

Contact Me on Zalo