Hỏi đáp: Tổng hóa đơn nhỏ lẻ lớn hơn 20trđ

Nếu bạn thích bài viết, vote ngay post

Câu hỏi :  Doanh nghiệp chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Các công trường thường nằm xa trụ sở công ty. Từ năm 2008-2011, cán bộ vật tư của chúng tôi khi mua sắm vật tư đã lấy đầy đủ chứng từ (hóa đơn GTGT dưới 20 triệu đồng, phiếu thu) và gửi về Công ty để thanh toán. Sau khi nhận và kiểm tra chứng từ công ty chúng tôi đã thanh toán cho cán bộ vật tư này vào tài khoản cá nhân (giá trị thường lớn hơn 20 triệu đông do có nhiều hóa đơn). Tài khoản cá nhân này không có đăng ký với cơ quan thuế. Đề nghị Quí Bộ cho biết chúng tôi có làm trái với qui định hiện hành không? Chế tài trong trường hợp này là như thế nào (nếu có)? Xin cám ơn !

Trả lời:
Quy định hiện hành về thuế GTGT (từ 2009 đến nay): DN mua vật tư của nhà cung cấp có giá trị 20 triệu đồng/lần; hoặc 1 ngày mua nhiều món hàng với nhiều hoá đơn dưới 20 triệu nhưng tổng cộng mỗi ngày tiền phải trả cho nhà cung cấp này vượt quá 20 triệu đồng thì DN chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các hoá đơn này khi và chỉ khi việc thanh toán tiền trả cho nhà cung cấp bằng các công cụ/phương thức thanh toán phi tiền mặt (không dùng tiền mặt).

Từ năm 2014 trở đi, Luật thuế TNDN cũng áp dụng quy định này, theo đó chỉ khi nào thanh toán phi tiền mặt thì những hoá đơn nêu trên mới được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

Việc của Bạn là: Cán bộ vật tư mua hàng nhỏ lẻ mỗi lần hoá đơn dưới 20 triệu đồng, đã trả tiền mặt cho đơn vị bán thì những hoá đơn này (hoá đơn hợp pháp, thực mua của DN đang hoạt động) vẫn được kê khai thuế GTGT đầu vào và được hạch toán vào chi phí. Còn việc DN trả tiền vào TK cá nhân là cán bộ của DN thì cũng giống như việc trả tiền mặt cho anh ta, DN không vi phạm gì vì đây là quan hệ thanh toán nội bộ. Bạn đọc yên tâm nhé, chúc sức khoẻ, thành công.

0/5 (0 Reviews)

Bình luận

Xem thêm

Contact Me on Zalo