Email

info@acman.vn

Hotline

0966 04 34 34

Địa chỉ

Tầng 6, Số Nhà 28, Ngõ 460 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

  1. Home
  2. »
  3. Tin tức
  4. »
  5. Công việc kế toán, nhân sự mà doanh nghiệp cần làm trong tháng 04/2024

Công việc kế toán, nhân sự mà doanh nghiệp cần làm trong tháng 04/2024

Mục Lục
5/5 - (1 vote) cảm ơn bạn thích bài viết

Trong tháng 04/2024, các bộ phận kế toán và nhân sự của doanh nghiệp sẽ phải thực hiện một số công việc quan trọng để đảm bảo hoạt động suôn sẻ và hiệu quả của doanh nghiệp. Dưới đây là một số công việc cụ thể mà họ cần thực hiện:

1. Thông báo về tình hình biến động lao động (nếu có)

Căn cứ theo quy định của Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, trong tháng 3/2024, nếu có bất kỳ sự thay đổi nào về số lượng lao động làm việc tại doanh nghiệp (tăng hoặc giảm), doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo về tình hình biến động này trước ngày 03/4/2024 (thứ Tư) cho trung tâm dịch vụ việc làm mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính tại đó.

Công việc kế toán, nhân sự mà doanh nghiệp cần làm trong tháng 04/2024

2. Khai và nộp thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý

Nếu doanh nghiệp thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hoặc theo quý, họ sẽ cần phải thực hiện việc khai và nộp tiền thuế giá trị gia tăng cho tháng 3/2024 hoặc cho quý I/2024 như sau:

2.1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng

Tùy thuộc vào phương thức tính thuế đang được áp dụng, doanh nghiệp cần sử dụng mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng tương ứng được quy định trong Phụ lục II của Thông tư 80/2021/TT-BTC.

2.2. Thời hạn khai và nộp tiền thuế giá trị gia tăng

– Đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng, việc nộp tờ khai thuế và thanh toán tiền thuế giá trị gia tăng cho tháng 3/2024 phải được thực hiện chậm nhất là ngày 20/4/2024 (thứ Bảy).

– Đối với doanh nghiệp khai thuế theo quý, việc nộp tờ khai thuế và thanh toán tiền thuế giá trị gia tăng cho quý I/2024 phải được thực hiện chậm nhất vào ngày 30/4/2024. Tuy nhiên, do ngày này trùng với lễ Ngày Chiến Thắng và Quốc tế Lao Động, doanh nghiệp có thể nộp tờ khai và thanh toán tiền thuế cho quý I/2024 chậm nhất vào thứ Năm, ngày 02/5/2024.

(Dựa trên khoản 1 của Điều 44 và Điều 55 của Luật Quản lý Thuế 2019 cùng với khoản 1 của Điều 1 trong Nghị định 91/2022/NĐ-CP).

3. Khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý

Theo quy định tại khoản 3 của Điều 7 và Điều 8 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP, được bổ sung bởi khoản 2 của Điều 1 trong Nghị định 91/2022/NĐ-CP, các doanh nghiệp thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc theo quý, nếu có phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả tiền lương, tiền công cho người lao động trong tháng 3/2024 (đối với trường hợp khai theo tháng) hoặc trong quý I/2024 (đối với trường hợp khai theo quý), thì phải thực hiện các bước khai và nộp thuế thu nhập cá nhân như sau:

3.1. Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân

Doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân như sau:

– Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 05/KK-TNCN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC;

– Phụ lục bảng xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho các địa phương được hưởng nguồn thu theo mẫu 05-1/PBT-KK-TNCN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC (áp dụng đối với người lao động làm việc tại đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác với nơi có trụ sở chính của doanh nghiệp).

3.2. Thời hạn khai và nộp tiền thuế thu nhập cá nhân

– Đối với việc khai thuế theo tháng: Ngày nộp chậm nhất là vào thứ Bảy, ngày 20/4/2024.

– Đối với việc khai thuế theo quý: Ngày nộp chậm nhất là vào ngày 30/4/2024. Tuy nhiên, do ngày này trùng với lễ kỷ niệm Ngày Chiến Thắng và Quốc tế Lao động, vì vậy hạn cuối được xác định là vào thứ Năm, ngày 02/5/2024.

(Căn cứ vào Mục 9.9.a của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP; khoản 1 của Điều 44, khoản 1 của Điều 55 trong Luật Quản lý thuế 2019 và khoản 1 của Điều 1 trong Nghị định 91/2022/NĐ-CP).

(Căn cứ Mục 9.9.a của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP; khoản 1 Điều 44, khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019 và khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP).

Công việc kế toán, nhân sự mà doanh nghiệp cần làm trong tháng 04/2024

4. Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý

Doanh nghiệp cần thực hiện việc tạm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp cho quý I/2024 theo các quy định sau đây:

– Doanh nghiệp phải tự xác định số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp cho quý, bao gồm cả việc phân bổ tạm thuế thu nhập doanh nghiệp cho địa bàn cấp tình nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, và nơi có bất động sản chuyển nhượng khác với nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

– Trong trường hợp doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính quý, số tiền thuế tạm nộp sẽ dựa vào báo cáo tài chính quý và các quy định về thuế và pháp luật.

– Số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp cho cả 04 quý cần đảm bảo không dưới 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán thuế năm.

–  Thời hạn tạm nộp là chậm nhất là vào ngày 30/4/2024. Tuy nhiên, do từ ngày 30/4 đến hết ngày 01/5/2024 trùng với kỳ nghỉ lễ Ngày Chiến Thắng, Quốc tế lao động, nên hạn cuối sẽ là vào ngày 02/5/2024 (thứ Năm).

(Căn cứ vào khoản 1 và khoản 3 của Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP và khoản 1 Điều 55 trong Luật Quản lý thuế 2019).

5. Trích tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc cho người lao động

– Doanh nghiệp (trừ trường hợp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp) có trách nhiệm đóng và trích từ tiền lương của người lao động để đóng tiền bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt buộc cho người lao động.

– Thời hạn đóng bảo hiểm: chậm nhất là ngày 30/04/2024, tương tự do trùng với ngày nghỉ lễ nên hạn chót được tính vào ngày 02/5/2024 (thứ Năm).

– Phương thức đóng:

  • Tiền trích đóng BHXH và BHYT của tất cả người lao động phải được chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.
  • Doanh nghiệp đóng BHTN và trích tiền lương của từng người lao động theo mức quy định để đóng cùng một lúc vào Quỹ BHTN.

(Căn cứ khoản 1 Điều 7, Điều 16, khoản 1 Điều 17 và khoản 1 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 2 Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023).

>>> Xem thêm:

Phần mềm kế toán tích hợp hóa đơn điện tử ACMan

Hóa đơn điện tử tích hợp phần mềm kế toán theo Thông tư 88 cho hộ kinh doanh

6. Trích nộp kinh phí công đoàn

Trích nộp kinh phí công đoàn là trách nhiệm của doanh nghiệp (không phân biệt doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở). Cụ thể, việc trích nộp kinh phí công đoàn tháng 04/2024 như sau:

– Doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn một lần vào mỗi tháng, cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội (cụ thể hạn chót đóng là thứ Năm ngày 02/5/2024).

– Mức đóng kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động, trong đó quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH.

(Căn cứ Điều 5, 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP).

Trên đây là một số chia sẻ của ACMan về các công việc kế toán, nhân sự của doanh nghiệp cần làm cho tháng 04/2024.

Ngoài những công việc của kế toán, nhân sự cho tháng 04/2024 nêu trên, tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động kinh doanh và loại hình, quy mô, tính chất của doanh nghiệp mà doanh nghiệp còn phải thực hiện các công việc kế toán, nhân sự khác theo quy định của pháp luật.

Để được trải nghiệm thử miễn phí phần mềm kế toán ACMan, xin quý khách vui lòng liên hệ:

Group Hỗ trợhttps://www.facebook.com/groups/Acman.vn/

FanpageCông ty Cổ phần ACMan

Công ty cổ phần phát triển công nghệ ACMan

Hotline: 0966 04 34 34

Điện thoại: 1900 63 66 85

Email: sales@acman.vn

Đăng ký dùng thử miễn phí và nhận tư vấn về phần mềm ACMan

Tác giả

Thực Hiện Bởi : acman.vn

Bình luận

Tìm kiếm

Liên hệ tư vấn

Đăng ký ngay, không bỏ lỡ

Thông tin hữu ích mới nhất mỗi tuần: Bài viết chuyên gia, Thư mời hội thảo, Báo cáo chuyên ngành, eBook…
Công ty ACMANTư vấn
Scroll to Top
Nghỉ lễ 10-3

Đăng ký tư vấn

Vui lòng điền thông tin sau. ACMan sẽ liên hệ với bạn trong 24h làm việc