Email

info@acman.vn

Hotline

0966 04 34 34

Địa chỉ

Tầng 6, Số Nhà 28, Ngõ 460 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

 1. Home
 2. »
 3. Tin tức
 4. »
 5. Các công việc kế toán, nhân sự doanh nghiệp cần làm trong tháng 10/2023

Các công việc kế toán, nhân sự doanh nghiệp cần làm trong tháng 10/2023

Mục Lục
5/5 - (1 vote) cảm ơn bạn thích bài viết

Định kỳ hàng tháng và hàng quý, các bạn kế toán doanh nghiệp đều cần phải hoàn thiện các công việc khách nhau liên quan đến kế toán – thuế. Vậy trong tháng 10/2023, doanh nghiệp cần thực hiện những công việc quan trọng nào liên quan đến nhân sự, kế toán? Trong bài viết này, ACMan sẽ giúp các bạn giải đáp câu hỏi trên.

1. Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Quý III/2023

Các công việc kế toán, nhân sự doanh nghiệp cần làm trong tháng 10/2023Trong tháng 10/2023, doanh nghiệp phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho Quý III/2023 như sau:

– Doanh nghiệp phải tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý (bao gồm cả tạm phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp cho địa bàn cấp tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, nơi có bất động sản chuyển nhượng khác với nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính).

– Căn cứ xác định số thuế tạm nộp:

 • Căn cứ vào báo cáo tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý.
 • Căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý đối với doanh nghiệp không thuộc diện lập báo cáo tài chính quý.

– Số tiền thuế tạm nộp:

 • Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm, nếu không sẽ phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu.
 • Số thuế đã tạm nộp sẽ được trừ với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán thuế năm.

– Thời hạn nộp tiền thuế tạm nộp: chậm nhất là ngày 30/10/2023 (thứ Hai).

(Căn cứ điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP và khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019).

2. Khai và nộp thuế thu nhập cá nhân Tháng 9/2023 và Quý III/2023

a. Trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng

– Doanh nghiệp sẽ phải kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho người lao động nếu trong Tháng 9 có phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả tiền lương, tiền công cho người lao động.

– Thời hạn khai và nộp thuế: chậm nhất là ngày 20/10/2023 (thứ Sáu).

b. Trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo quý

– Trong Quý III, doanh nghiệp có phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả tiền lương, tiền công cho người lao động thì phải kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho người lao động trong tháng 10.

– Thời hạn khai và nộp thuế: chậm nhất là ngày 31/10/2023 (thứ Ba).

(Căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và khoản 1 Điều 44, khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019).

3. Khai và nộp thuế giá trị gia tăng Tháng 9/2023 và Quý III/2023

Doanh nghiệp thực hiện khai và nộp thuế giá trị gia tăng cho Tháng 9 (nếu thuộc diện khai nộp thuế theo tháng) hoặc cho Quý III (nếu thuộc diện khai nôp thuế theo quý) như sau:

a. Tờ khai thuế

Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế GTGT theo các mẫu ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC, bao gồm:

– Mẫu 01/GTGT (đối với các doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ)

– Mẫu 02/GTGT (đối với các doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế)

– Mẫu 03/GTGT (đối với doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT – áp dụng đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý)

– Mẫu 04/GTGT (đối với doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu);

– Mẫu 05/GTGT trường hợp tính thuế theo phương pháp khấu trừ có hoạt động xây dựng.

b. Thời hạn khai và nộp thuế

– Trường hợp doanh nghiệp thuộc diện khai theo tháng: chậm nhất là ngày 20/10/2023 (thứ Sáu).

– Trường hợp doanh nghiệp thuộc diện khai theo quý: chậm nhất là ngày 31/10/2023 (thứ Ba).

(Căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và khoản 1 Điều 44, khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019).

4. Trích nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN Tháng 10/2023

Các công việc kế toán, nhân sự doanh nghiệp cần làm trong tháng 10/2023 - ảnh 2Doanh nghiệp (trừ trường hợp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp) sẽ phải trích nộp tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt buộc cho Tháng 10/2023 như sau:

– Thời hạn đóng: chậm nhất là ngày 31/9/2023 (thứ Ba).

– Phương thức đóng:

 • Doanh nghiệp chuyển tiền trích đóng BHXH và BHYT của tất cả người lao động cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.
 • Doanh nghiệp đóng BHTN và trích tiền lương của từng người lao động theo mức quy định để đóng cùng một lúc vào Quỹ BHTN.

 (Căn cứ khoản 1 Điều 7, Điều 16, khoản 1 Điều 17 và khoản 1 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 2 Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023).

5. Trích nộp kinh phí công đoàn Tháng 10/2023

Doanh nghiệp có trách nhiệm trích nộp kinh phí công đoàn Tháng 10 như sau:

– Doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn một lần vào mỗi tháng, hạn chót đóng cho tháng 10 là ngày 31/10/2023 (thứ Ba).

– Mức đóng kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động. Trong đó, quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH.

(Căn cứ Điều 5, 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP).

Tuy nhiên, theo Quyết định 7823/QĐ-TLĐ ngày 31/8/2023 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, doanh nghiệp bị giảm từ 50% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 01/01/2023 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2023.

>>> Xem thêm:

Phần mềm kế toán đáp ứng làm nhiều công ty, doanh nghiệp

Thời gian lưu trữ chứng từ kế toán

6. Thông báo tình hình biến động lao động (nếu có)

Doanh nghiệp phải thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính về tình hình biến động lao động (nếu có) trong Tháng 9/2023 như sau:

– Mẫu thông báo: Mẫu số 29 (ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH).

– Thời hạn thông báo: trước ngày 03/10/2023.

Theo đó, nếu trong tháng 9, số lượng lao động làm việc tại doanh nghiệp không thay đổi thì doanh nghiệp không cần tiến hành thông báo.

Lưu ý: trường hợp doanh nghiệp giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

(Căn cứ Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH).

Ngoài ra, kế toán cũng cần thực hiện kiểm tra lại sổ sách giấy tờ và hoàn thiện các nghiệp vụ kế toán khác phát sinh trong tháng để đảm bảo ghi nhận đầy đủ thông tin kế toán. Để công tác quản lý số liệu tài chính kế toán được đảm bảo, các bạn kế toán có thể thực hiện ứng dụng giải pháp phần mềm kế toán cho đơn vị của mình.

Phần mềm kế toán online ACMan với đầy đủ các tính năng từ phân tích tài chính, quỹ, ngân hàng đến mua bán hàng, quản lý hóa đơn, hợp đồng …. và nhất là tính năng về thuế sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho kế toán. Để được trải nghiệm thử miễn phí phần mềm, xin quý khách vui lòng liên hệ:

Group Hỗ trợhttps://www.facebook.com/groups/Acman.vn/

FanpageCông ty Cổ phần ACMan

Công ty cổ phần phát triển công nghệ ACMan

Hotline: 0966 04 34 34

Điện thoại: 1900 63 66 85

Email: sales@acman.vn

Đăng ký dùng thử miễn phí và nhận tư vấn về phần mềm ACMan

Tác giả

Thực Hiện Bởi : acman.vn

Bình luận

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tìm kiếm

Liên hệ tư vấn

Đăng ký ngay, không bỏ lỡ

Thông tin hữu ích mới nhất mỗi tuần: Bài viết chuyên gia, Thư mời hội thảo, Báo cáo chuyên ngành, eBook…
Công ty ACMANTư vấn
Scroll to Top

Đăng ký tư vấn

Vui lòng điền thông tin sau. ACMan sẽ liên hệ với bạn trong 24h làm việc