– Địa điểm : Phòng họp 3C, Tầng 3, Nhà B, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Số 1 Liễu Giai – Ba Đình – Hà Nội