Email

info@acman.vn

Hotline

0966 04 34 34

Địa chỉ

Tầng 6, Số Nhà 28, Ngõ 460 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

 1. Home
 2. »
 3. Luật thuế TNCN
 4. »
 5. Cách tính và quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân làm hai…

Cách tính và quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân làm hai nơi

Mục Lục
Nếu bạn thích bài viết, vote ngay post

Thông thường một cá nhân lao động sẽ ký kết 1 hợp đồng lao động trong một thời điểm. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp cá nhân lao động làm 2 nơi trở lên để tăng thêm thu nhập. Như vậy thì cách tính thuế thu nhập cá nhân làm hai nơi sẽ được tính như thế nào? Trong bài viết này, ACMan sẽ giải đáp các thắc mắc đó cho mọi người.

1/ Cách tính thuế thu nhập cá nhân làm hai nơi được quy định như thế nào?

quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan-lam-viec-o-hai-noiTheo khoản 1 điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về việc khấu trừ thuế TNCN:

“1. Khấu trừ thuế

– Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:

b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công

b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.”

Từ những quy định trên, chúng ta có thể phân chia thành một số trường hợp như sau:

Trường hợp 1

Cả hai nơi đều là thu nhập vãng lai (không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng dưới 3 tháng)

 • Thu nhập nào > 2 triệu/tháng thì: Khấu trừ 10%
 • Thu nhập dưới 2 triệu/tháng: không khấu trừ
 • Cá nhân tự quyết toán tại nơi cư trú

Trường Hợp 02

Hai nơi trong đó 01 nơi là thu nhập vãng lai dưới 10 triệu đồng/tháng đã khấu trừ và không có nhu cầu quyết toán phần thu nhập này. Một nơi là thu nhập cố định, ký hợp đồng lao động >3 tháng

 • Thu nhập vãng lai: khấu trừ 10%
 • Thu nhập tại nơi ký HĐ: lũy tiến từng phần
 • Được ủy quyền quyết toán thuế

Trường Hợp 03

Hai nơi trong đó 01 nơi là thu nhập vãng lai trên 10 triệu đồng/tháng đã khấu trừ và không có nhu cầu hoặc có nhu cầu quyết toán phần thu nhập này. Một nơi là thu nhập cố định, ký hợp đồng lao động >3 tháng

 • Thu nhập vãng lai: khấu trừ 10%
 • Thu nhập tại nơi ký HĐ: lũy tiến từng phần
 • Tự quyết toán thuế tại nơi cư trú

Trường hợp 04

Hai nơi đều là ký hợp đồng lao động dài hạn >3 tháng và hiện đang làm việc ở cả hai nơi tới thời điểm quyết toán.

 • Cả hai nơi đều tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần
 • Tự quyết toán thuế tại nơi trả thu nhập mà cá nhân này đăng ký giảm trừ cá nhân và người phụ thuộc

Trường hợp 05

Xuất hiện thu nhập ở hai nơi nhưng không phải đồng thời như các trường hợp nghỉ việc tại 1 doanh nghiệp A sau đó chuyển sang doanh nghiệp B làm việc ký hợp đồng dài hạn thì không được coi là thu nhập hai nơi.

 • Cả hai nơi đều tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần
 • Tự quyết toán thuế tại nơi cư trú

Trường hợp 06

Ký hợp đồng vãng lai nhiều lần trong năm với cùng 1 đơn vị trả thu nhập mà tổng thời gian ký hợp đồng từ 3 – dưới 12 tháng

 • Lũy tiến từng phần với thu nhập từng tháng
 • Tự quyết toán thuế tại nơi cư trú

2. Tính giảm trừ cho bản thân và người phụ thuộc

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân làm hai nơiTheo khoản 1 điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về việc giảm trừ gia cảnh:

 “c.1.1) Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.

i) Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều này.”

Theo Công văn 34683/CT-TTHT ngày 26/05/2017 của cục thuế TP Hà Nội

“Trường hợp người nộp thuế ký hợp đồng lao động trên ba tháng ở hai nơi thì người nộp thuế được phép giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một cơ quan chi trả thu nhập và giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc tại cơ quan chi trả thu nhập khác. Việc giảm trừ gia cảnh này không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế TNCN của cá nhân nếu vẫn đảm bảo nguyên tắc theo hướng dẫn tại Điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.”

Như vậy:

– Cá nhân có nhiều nguồn thu nhập thì chỉ được tính giảm trừ bản thân tại 1 nơi.

– Nếu muốn giảm trừ cho người phụ thuộc thì phải đăng ký tại Công ty muốn giảm trừ.

=>> Xem thêm: Các trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2020

3. Nơi nộp và thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN của cá nhân có thu nhập từ hai nơi

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính ( theo quy định tại Khoản 3, Điều 10, Thông tư 156/2013/TT-BTC).

Nơi nộp hồ sơ khai thuế của cá nhân có thu nhập tại hai nơi được quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

– Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.

– Nếu cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú.

4. Thu nhập cá nhân làm hai nơi đóng BHXH như thế nào?

Theo khoản 1 điều 39 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của BHXH Việt Nam:

“1. Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN

1.2. Người lao động đồng thời có từ 02 HĐLĐ trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất.”

Như vậy:

– Đóng BHXH, BHTN tại nơi ký hợp đồng đầu tiên

– Đóng BHYT tại nơi có mức lương cao nhất.

Trên đây là một vài chia sẻ của chúng tôi về cách tính và quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân làm hai nơi. Mọi thắc mắc của các bạn về các lĩnh vực liên quan đến tài chính, quyết toán thuế xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn.

Website: acman.vn

Điện thoại: 1900 63 66 85

Hotline: 0966 04 34 34

Email: sales@acman.vn

Đăng ký dùng thử miễn phí và nhận tư vấn về phần mềm ACMan

Tác giả

Thực Hiện Bởi : acman.vn

Phan Thế Thịnh
Phan Thế Thịnh

Bình luận

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tìm kiếm

Liên hệ tư vấn

Đăng ký ngay, không bỏ lỡ

Thông tin hữu ích mới nhất mỗi tuần: Bài viết chuyên gia, Thư mời hội thảo, Báo cáo chuyên ngành, eBook…
Công ty ACMANTư vấn
Scroll to Top

Đăng ký tư vấn

Vui lòng điền thông tin sau. ACMan sẽ liên hệ với bạn trong 24h làm việc