Cách tính thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài

Nếu bạn thích bài viết, vote ngay post

Thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài :

Số thuế GTGT phải nộp  =Doanh thu tính thuế GTGTXTỷ lệ phần tính thuế GTGT 
trên doanh thu

 

Trong đó:

Doanh thu tính thuế GTGT là toàn bộ doanh thu do cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp, kể cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có).

 

Trường hợp, doanh nghiệp trong nước và nhà thầu nước ngoài thỏa thuận tại họp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ: doanh thu nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế GTGT phải nộp thì doanh thu tính thuế GTGT phải được quy đổi thành doanh thu có thuế GTGT và được xác định theo công thức sau:

 

Doanh thu tính thuế GTGT    =

 

Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT
1 – Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu

 

Như vậy có thể xác định rằng Doanh thu tính thuế GTGT bao gồm của thuế TNDN và thuế GTGT.

0/5 (0 Reviews)

Bình luận

Xem thêm

Contact Me on Zalo