Processing...
Tư vấn Kế toán thuế
 Hỗ trợ trực tuyến
  Phòng Kinh doanh
  Phòng Chuyển giao
  Phòng Tư vấn
  Phòng Đào tạo

Tư vấn quyết toán thuế

1.     Kiểm tra và tư vấn tổng thể:
- Kiểm tra tổng thể chứng từ, sổ, báo cáo thuế, báo cáo tài chính;
- Tư vấn lựa chọn dịch vụ tối ưu về quyết toán thuế của doanh nghiệp.
2.     Yêu cầu chuẩn bị và cung cấp hồ sơ:
- Tờ khai thuế, báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính các năm;
- Chứng từ, sổ sách kế toán, hồ sơ, hợp đồng và giấy tờ khác.
3.   Thực hiện kiểm tra quyết toán và tư vấn:
- Thực hiện kiểm tra, quyết toán thuế (GTGT; TNDN; TNCN);
- Kiểm tra hệ thống báo cáo tài chính, phân tích số liệu báo cáo;
- Kiểm tra hệ thống chứng từ, tính hợp lý hợp lệ của chứng từ;
- Kiểm tra hệ thống sổ sách kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết;
- Việc kiểm tra tuân thủ theo quy trình quyết toán của thuế hiện hành.
4.   Xác định sai phạm và tư vấn hoàn thiện:
- Kiểm tra quyết toán, xác định tính hợp lý hợp lệ quy định hiện hành;
- Xác định những sai phạm (nếu có) tư vấn hoàn thiện theo quy định;
- Thống nhất biên bản, phương án hoàn thiện, giao nhân sự thực hiện;
5.  Hoàn thiện hồ sơ sau kiểm tra tư vấn:
- Kế toán, nhân sự hoàn thiện hồ sơ theo thời gian biên bản thống nhất;
- Thông báo lại bên tư vấn ACMAN tiến hành kiểm tra hồ sơ hoàn thiện;
- Kiểm tra chốt số liệu, đóng gói hồ sơ sẵn sàng giải trình kiểm tra thuế.
Chi phí:
        - Khảo sát và tư vấn quyết toán thuế: Miễn phí
        - Chi phí sẽ được báo chi tiết sau khi khảo sát thực tế.

Giá Sản phẩm:  Liên hệ
Công ty Stdai Việt Nam
Đối tác 01
Chữ ký số CA2
Hãng cung cấp phần mềm Microsoft
Đối tác 02
Công ty Quảng cáo Quang Vinh
Đối tác Capis HPC
Tổng cục Thuế
Công ty cổ phần ISMC
Hội tư vấn Thuế Việt Nam
Công ty TNHH Phát triển công nghệ IDEAS Việt Nam