Processing...
Tư vấn Kế toán thuế
 Hỗ trợ trực tuyến
  Phòng Kinh doanh
  Phòng Chuyển giao
  Phòng Tư vấn
  Phòng Đào tạo

Tư vấn hoàn thuế GTGT

1. Tư vấn lập hồ sơ hoàn thuế
 - Khảo sát thông tin chứng từ hoàn thuế GTGT
 - Tư vấn, đánh giá về việc hoàn thuế GTGT
 - Lập hồ sơ hoàn thuế theo quy định thuế GTGT
2. Chuẩn bị hồ sơ giải trình hoàn thuế
 - Chuẩn bị hệ thống chứng từ, hồ sơ theo quy định
 - Kiểm tra hồ sơ, chứng từ sẵn sàng cho việc giải trình
 - Xác nhận các thông tin bổ sung cần thiết khi giải trình
3. Tiếp đoàn kiểm tra và giải trình hoàn thuế
 - Tiếp đoàn thanh tra kiểm tra khi hoàn thuế
 - Giải trình các thông tin khi kiểm tra hoàn thuế
 - Hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của đoàn kiểm tra
Chi phí:
         - Khảo sát và tư vấn hoàn hoàn thuế GTGT: Miễn phí
         - Chi phí thực hiện dịch vụ được báo chi tiết sau khi khảo sát.

Giá Sản phẩm:  Liên hệ
Công ty Stdai Việt Nam
Đối tác 01
Chữ ký số CA2
Hãng cung cấp phần mềm Microsoft
Đối tác 02
Công ty Quảng cáo Quang Vinh
Đối tác Capis HPC
Tổng cục Thuế
Công ty cổ phần ISMC
Hội tư vấn Thuế Việt Nam
Công ty TNHH Phát triển công nghệ IDEAS Việt Nam