Processing...
Tư vấn Kế toán thuế
 Hỗ trợ trực tuyến
  Phòng Kinh doanh
  Phòng Chuyển giao
  Phòng Tư vấn
  Phòng Đào tạo

Tổ chức công tác Kế toán

1. Khảo sát và tư vấn:
     - Khảo sát thực trạng doanh nghiệp
     - Báo cáo thực trạng và tư vấn giải pháp
2. Xây dựng quy trình quản lý:
   - Xây dựng quy trình kiểm soát Tài chính Kế toán - Thuế
   - Xây dựng chi tiết nghiệp vụ  quản lý kế  toán - Thuế của DN
   - Phân công nhân sự, xác định quyền hạn, nghĩa vụ của từng nhân sự
3. Lựa chọn phần mềm quản lý:
    - Phần mềm kế toán tích hợp tự in hóa đơn ACMAN
    - Tích hợp phần mềm HTKK và chữ ký số kê khai qua mạng
4. Đào tạo và bàn giao quy trình:
    - Đào tạo quy trình đã xây dựng cho quản lý và kế toán
    - Cập nhật văn bản pháp luật về Kế toán – Thuế hiện hành
5. Kiểm soát theo quy trình:
    - Thực hiện công việc kế toán theo quy trình đã xây dựng
    - Kiểm soát, báo cáo tuân thủ theo quy trình đã xây dựng
    - Không ngừng cải tiến, tối ưu quy trình đã xây dựng
Chi phí:
         - Khảo sát và tư vấn tổng thể: Miễn phí
         - Chi phí được báo chi tiết khi khảo sát
Giá Sản phẩm:  Liên hệ
Công ty Stdai Việt Nam
Đối tác 01
Chữ ký số CA2
Hãng cung cấp phần mềm Microsoft
Đối tác 02
Công ty Quảng cáo Quang Vinh
Đối tác Capis HPC
Tổng cục Thuế
Công ty cổ phần ISMC
Hội tư vấn Thuế Việt Nam
Công ty TNHH Phát triển công nghệ IDEAS Việt Nam