Processing...
Tư vấn Kế toán thuế
 Hỗ trợ trực tuyến
  Phòng Kinh doanh
  Phòng Chuyển giao
  Phòng Tư vấn
  Phòng Đào tạo

Thẩm định dự án & huy động vốn

1. Khảo sát và tư vấn tổng thể
 - Kiểm tra dự án, phương án kinh doanh
 - Kiểm tra hồ sơ, kế hoạch nguồn vốn của chủ đầu tư
2. Tư vấn & hoàn thiện hồ sơ phương án
 - Kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho phương án
 - Kiểm tra, thẩm định phương án đầu, hoàn thiện phương án
 - Tư vấn xác định lựa chọn nguồn và huy động vốn cho phương án
3. Tư vấn hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính
 - Kiểm tra và hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính
 - Phân tích báo cáo tài chính và phương án, dự án đầu tư
 - Hoàn thiện báo cáo khác theo yêu cầu của ngân hàng, tín dụng
Chi phí:
         - Khảo sát và tư vấn tổng thể phương án: Miễn phí
         - Chi phí thực hiện dịch vụ được báo chi tiết sau khi khảo sát.
 
Giá Sản phẩm:  Liên hệ
Công ty Stdai Việt Nam
Đối tác 01
Chữ ký số CA2
Hãng cung cấp phần mềm Microsoft
Đối tác 02
Công ty Quảng cáo Quang Vinh
Đối tác Capis HPC
Tổng cục Thuế
Công ty cổ phần ISMC
Hội tư vấn Thuế Việt Nam
Công ty TNHH Phát triển công nghệ IDEAS Việt Nam