Processing...
Tư vấn Kế toán thuế
 Hỗ trợ trực tuyến
  Phòng Kinh doanh
  Phòng Chuyển giao
  Phòng Tư vấn
  Phòng Đào tạo

Kế toán thuế trọn gói

1. Hoàn thiện hóa đơn chứng từ

- Giao nhận và hoàn thiện hóa đơn chứng từ

- Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ hóa đơn chứng từ

- Tư vấn và hoàn thiện những sai xót về chứng từ

2. Lập báo báo cáo sử dụng hóa đơn, thuế GTGT

- Lập báo cáo sử dụng hóa đơn, thuế GTGT hàng tháng (quý)

- Gửi báo cáo dự thảo; Thư quản lý giải trình kèm theo

- Thống nhất số liệu, nộp báo cáo thuế theo quy định

3. Tạm tính Thuế TNDN

- Tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp (Quý)

- Gửi báo cáo dự thảo; Thư quản lý giải trình kèm theo

- Thống nhất số liệu, nộp báo cáo thuế theo quy định

4. Hoàn thiện chứng từ và sổ sách kế toán

- Hoàn thiện toàn bộ hệ thống chứng từ kế toán

- Lập sổ kế toán tổng hợp; sổ kế toán chi tiết

- Đóng gói tài liệu (file PDF; file in) lưu quản lý

5.Lập báo cáo tài chính - Quyết toán thuế

- Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế theo quy đinh

- Gửi báo cáo dự thảo; Thư quản lý giải trình kèm theo

- Thống nhất số liệu, nộp báo cáo thuế theo quy định

Chi phí:
         - Khảo sát và tư vấn dịch vụ: Miễn phí

         - Chi phí: Báo giá chi tiết sau khảo sát

 

Giá Sản phẩm:  Liên hệ
Công ty Stdai Việt Nam
Đối tác 01
Chữ ký số CA2
Hãng cung cấp phần mềm Microsoft
Đối tác 02
Công ty Quảng cáo Quang Vinh
Đối tác Capis HPC
Tổng cục Thuế
Công ty cổ phần ISMC
Hội tư vấn Thuế Việt Nam
Công ty TNHH Phát triển công nghệ IDEAS Việt Nam