Đến hẹn lại lên, hàng năm ACman lại hội ngộ với các thầy cô giáo và anh chị em làm nghề kế toán. Dù bao công việc của những ngày cuối năm vẫn đang ngổn ngang trong công việc của mỗi chúng ta.

Buổi khai giảng Nghề kế toán chuyên nghiệp đã được sự quan tâm của rất nhiều anh chị em trong nghề kế toán với mong muốn tự mình tổ chức tốt công tác kế toán một cách chuyên nghiệp, hiệu quả; hoàn thiện chứng từ, sổ sách kế toán, có kỹ năng giải trình và bảo vệ số liệu đã làm ra thông qua việc giải trình và bảo vệ thành công quyết toán của 2 doanh nghiệp (1 doanh nghiệp trên mô hình Phòng kế toán ảo, 1 doanh nghiệp thực tế của anh chị học viên).

NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO NGHỀ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP

- Tổ chức công tác kế toán (Quy trình kiểm soát tài chính kế toán)

- Chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán & kiểm soát số liệu

- Lập báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính

- Kê khai và báo cáo thuế

- Thuế GTGT & Hóa đơn chứng từ

- Thuế TNDN (Quy định hiện hành & báo cáo)

- Thuế TNCN, các loại thuế, phí, lệ phí khác

- Nghiệp vụ, kỹ năng mềm trong giải trình số liệu

- Thực hành kiểm tra và bảo vệ số liệu

-----------------------------------------------

Liên hệ để biết chi tiết về khóa đào tạo:

Ms. Kim Anh - Phụ trách đào tạo

04.668.468.58 / 0984.611.909