I. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

Bước 1: Cài đặt Microsoft net framework

         Đối với Win XP thì phải cài đặt bước 1 còn Win 7, Win 8, Win 8.1 thì bỏ qua bước này

              1.   Setup Net framework 3.5

           * Chú ý: Đối với hệ điều hành Windows XPSP 2, Windows XPSP1 phải cài thêm

              2. Setup WindowsInstaller-3.1-XP

              3. Setup Net framework 2.0

Bước 2: Cài đặt máy chủ SQL Server:

        Phiên bản máy chủ Server ACMan 9.1 ( SQL Server 2008) - Win 8, Win 10

            1. Setup_ACMan 9.1_SQL Server Windows 32 bit

            2. Setup_ACMan 9.1_SQL Server Windows 64 bit

        Phiên bản máy chủ Server ACMan 9.1 ( SQL Server 2005  - Win 7 ,WinXP)

            1. Setup_ACMan 9.1_SQL Server Windows 32 bit ( SQL 2005 - Win XP) 

            2. Setup_ACMan 9.1_SQL Server Windows 64 bit ( SQL 2005 )     

Bước 3: Cài đặt Phần mềm ACPro:

        Phần mềm quản lý nhân sự ACMan - HRM 9.1

              1. Setup ACMan HRM 9.1

        Phần mềm quản lý Vận tải  AMan 9.1 - Travel

              1. Setup ACMan 9.1 Travel SME

              2. Setup ACMan 9.1 Travel SME (ổ C:)

        Phần mềm quản lý Vận tải  ACPro 9.1 - VAN TAI 

              1. Setup ACPro 9.1 VANTAI TT200 

              2. Setup ACPro 9.1 VANTAI TT133

        Phần mềm quản lý Nước  ACPro 9.1 - NUOC

              1. Setup ACPro 9.1 NUOC TT200 

              2. Setup ACPro 9.1 NUOC TT133

        Phần mềm quản lý Điện  ACPro 9.1 - DIEN

              1. Setup ACPro 9.1 DIEN TT200 

              2. Setup ACPro 9.1 DIEN TT133

        Phần mềm quản lý Chung Cư  ACPro 9.1 - CHUNG CU

              1. Setup ACPro 9.1 CHUNGCU TT200 

              2. Setup ACPro 9.1 CHUNGCU TT133

       

 

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ VIDEO

           1. Hướng dẫn sử dụng

           2. Video hướng dẫn sử dụng

 

 Trong quá trình cài đặt  nếu xảy ra lỗi hoặc bạn cần tư vấn, xin vui lòng liên hệ tới văn phòng Công ty cổ phần ACman  số điện thoại (84-0)6 282 2459 để được hỗ trợ tốt nhất.