Kính gửi:        Quý khách hàng, Công ty và đối tác

Tài chính kế toán là những con số biết nói, báo cáo tài chính không chỉ là số liệu trên báo cáo đã cân hay chưa mà quan trọng hơn là những chỉ số hợp lý và đúng quy định pháp luật hay không.

Nhằm hạn chế rủi ro, phát hiện sớm những bất cập trên báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, những sai phạm và truy thu thuế có thể xảy ra. Công ty Cổ Phần ACMan thực hiện chương trình hỗ trợ đặc biệt cho doanh nghiệp “Đọc phân tích báo cáo tài chính và quyết toán thuế 2016”

Trong quá trình kiểm tra nhà tư vấn sẽ rà soát trực tiếp trên báo cáo tài chính, quyết toán thuế, dữ liệu kế toán liên quan, phân tích trực tiếp cho kế toán những thông tin trọng yếu, những rủi ro về thuế, tài chính (các sai phạm và truy thu thuế nếu có) đồng thời tư vấn cho nhân sự kế toán phương án hoàn thiện, tối ưu nhất cho doanh nghiệp.

Phương thức thực hiện hỗ trợ:

  1. Kế toán doanh nghiệp chủ động hoàn thiện hệ thống dữ liệu, báo cáo tài chính dự thảo, quyết toán thuế dự thảo và tổng hợp lại những vướng mắc (hoặc chưa chắc chắn quy định luật thuế)
  2. Kế toán tải PHIẾU ĐĂNG KÝ hỗ trợ đọc phân tích báo cáo tài chính và quyết toán thuế về điền thông tin sau đó gửi kèm theo báo cáo dự thảo bao gồm (báo cáo tài chính, báo cáo Quyết toán thuế TNDN, TNCN, Tờ khai thuế GTGT 04 quý năm 2016) về địa chỉ Email: tuvan06.acman@gmail.com; phamhongson.acman@gmail.com
  3. Cán bộ tư vấn ACMan sẽ kiểm tra số liệu phân tích và trả lời cho doanh nghiệp trong vòng 02 ngày làm việc đồng thời Sáng thứ 7 hàng tuần từ 9h đến 12h Mr Phạm Hồng Sơn giải đáp mọi vướng mắc về nghiệp vụ cũng như phân tích số liệu trực tiếp cho khách hàng.

Thay mặt ACMan tôi gửi thông báo này tới toàn thể anh chị em đang làm báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm nếu cần sự trợ giúp hãy lên hệ với chúng tôi, chương trình hỗ trợ, miễn phí 100% cho tất cả các khách hàng ACMan!

                                                      TM. CÔNG TY CỔ PHẦN ACMAN                                       

                                                                 CHỦ TỊCH HĐQT

 

 

                                                              PHẠM HỒNG SƠN