Processing...
Phần mềm, Dịch vụ khác
 Hỗ trợ trực tuyến
  Phòng Kinh doanh
  Phòng Chuyển giao
  Phòng Tư vấn
  Phòng Đào tạo

Phần mềm tự in hóa đơn ACman, phiên bản ACPro Invoice

1. Chế độ kế toán:

-         Áp dụng theo thông tư 200/2014/TT-BTC

-         Nghị định: 51/2010/NĐ-CP, TT 39/2014/TT-BTC

-         Các văn bản cập nhật khác kế toán, thuế hiện hành

2. Tích năng cơ bản:

-         Quản lý và phát hành hóa đơn tài chính theo quy định

-         Lập quyết đinh, tạo mẫu hóa đơn, thông báo phát hành

-         In hóa đơn khi thực hiện giao dịnh bán hàng hóa dịch vụ

-         Sử lý hóa đơn sai, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

-         Chương trình đã được Tổng cục Thuế thẩm định

3. Tích hợp hệ thống:

-         Tích hợp với phần mềm kế toán, phần mềm HTKK

-         Tích hợp chữ ký số, nộ báo cáo qua mạng theo quy định

Ghi chú:

-         Gói sản phẩm cho 01 năm tài chính: 2.000.000 VNĐ

-         Gói sản phẩm cho 02 năm tài chính: 3.000.000 VNĐ

-         ACMan 9.1 - Phiên bản thực hiện hóa đơn tự in cho doanh nghiệp

Giá Sản phẩm:  3.000.000 đ
Công ty Stdai Việt Nam
Đối tác 01
Chữ ký số CA2
Hãng cung cấp phần mềm Microsoft
Đối tác 02
Công ty Quảng cáo Quang Vinh
Đối tác Capis HPC
Tổng cục Thuế
Công ty cổ phần ISMC
Hội tư vấn Thuế Việt Nam
Công ty TNHH Phát triển công nghệ IDEAS Việt Nam