Processing...
Phần mềm Quản lý Nhân sự
 Hỗ trợ trực tuyến
  Phòng Kinh doanh
  Phòng Chuyển giao
  Phòng Tư vấn
  Phòng Đào tạo

Phần mềm Quản lý Nhân sự

1. Chính sách tiền lương:

-          Quản lý thang bảng bậc lương của công ty trên phần mềm

-          Quản lý về bảo hiểm (BHXH; BHYT; BHTN) trên hệ thống

-          Quản lý về thuế thu nhập cá nhân (biểu thuế lũy tiến) quy định

-          Quản lý làm thêm giờ, phụ cấp, mức lương tối thiểu, số ngày phép

-          Chính sách tiền lương theo lương doanh số, lương sản phẩm quy định

-          Chính sách và quy tắc tính lương được thiết lập theo phòng bạn, nhân sự

2. Quản lý về nhân sự:

-          Quản lý nhân sự theo từng phòng ban, bộ phận, điểm quản lý

-          Quản lý thông tin chi tiết về sơ yếu lý lịch của từng nhân sự

-          Quản lý thông tin chi tiết về thuế thu nhập cá nhận của từng nhân sự

-          Quản lý thông tin chi tiết về số sổ bảo hiểm và quá trình đóng bảo hiểm

-          Quản lý quá trình công tác, bằng cấp, lịch sử làm việc, quá trình công tác

 3. Quản lý chấm công và tính tiền lương:

-          Bảng chấm công, chương trình tích hợp phần mềm với máy chấm công (nếu có)

-          Quy đổi ngày công làm thêm giờ (nếu có) để thực hiện việc tính tiền lương cho nhân sự

-          Bảng lương được thực hiện tự động theo bảng chấm công và quy định chính sách lương

-          Lương được tính chi tiết cho từng nhân sự, có bảng lương chi tiết của từng nhân sự

-          Lương được tổng hợp theo từng phòng ban, nhà hàng thuận lợi cho việc thanh toán lương

-          Chương trình tích hợp với phần mềm kế toán, tự động ghi sổ kế toán theo quy định

 
Ghi chú:

                      Phiên bản tích hợp phần mềm kế toán tự động ghi sổ kế toán!

Giá Sản phẩm:  Liên hệ
Công ty Stdai Việt Nam
Đối tác 01
Chữ ký số CA2
Hãng cung cấp phần mềm Microsoft
Đối tác 02
Công ty Quảng cáo Quang Vinh
Đối tác Capis HPC
Tổng cục Thuế
Công ty cổ phần ISMC
Hội tư vấn Thuế Việt Nam
Công ty TNHH Phát triển công nghệ IDEAS Việt Nam