Processing...
Phần mềm Nhà hàng
 Hỗ trợ trực tuyến
  Phòng Kinh doanh
  Phòng Chuyển giao
  Phòng Tư vấn
  Phòng Đào tạo

ACPro Bar - Server

1.Thiết lập hệ thống:

-         Thiết lập hệ thống phân quyền sử dụng

-         Thiết lập và quản lý hệ thống Menu - giá bán

-         Thiết lập và quản lý hệ thống bàn, phòng phục vụ

-         Thiết lập và quản lý chiết khâu, thẻ VIP, giảm giá

-         Thiết lập và quản lý hệ thống định mức tiêu hao

-         Thiết lập chung (danh mục quản lý)

 

2. Thu ngân hệ thống nhà hàng, Cafe, karaoke:

-         Thực hiện thu ngân theo hệ thống thanh toán

-         In hóa đơn thanh toán, quản lý chi tiết doanh thu

-         Theo dõi chi tiết các món trong ca phục vụ

-         Theo dõi các món bị trả lại (nguyên nhân)

-         Sai sót, đổ vỡ, hỏng (nguyên nhân trách nhiệm)

-         Thực hiện giao ca, nộp tiền về quỹ

 

3. Tích hợp hệ thống kế toán quản trị:

-         Tích hợp hệ thống kế toán với các quầy thu ngân

-         Kiểm soát quyết toán ca (ngày) theo dõi doanh thu

-         Xuất kho tự động, xác định tiêu hao thực tế và định mức

-         Theo dõi công nợ phải thu (khách chưa thanh toán)

-         Theo dõi công nợ phải trả (nhập hàng chưa thanh toán)

-         Theo dõi công cụ, tài sản, thiết bị của cơ sở bán hàng

-         Theo dõi tình hình chi phí hoạt động cơ sở kinh doanh

-         Theo dõi tiền lương nhân sự của cơ sở kinh doanh

-         Báo cáo kết quả kinh doanh xác định hiệu quả

 

Ghi chú:

-         Chi phí cài đặt thêm máy tính: 5.000.000 VNĐ/1 máy tính

              Phiên bản áp dụng cho Nhà hàng, Bar, Cafe, Karaoke

 

Giá Sản phẩm:  11.000.000 đ
Công ty Stdai Việt Nam
Đối tác 01
Chữ ký số CA2
Hãng cung cấp phần mềm Microsoft
Đối tác 02
Công ty Quảng cáo Quang Vinh
Đối tác Capis HPC
Tổng cục Thuế
Công ty cổ phần ISMC
Hội tư vấn Thuế Việt Nam
Công ty TNHH Phát triển công nghệ IDEAS Việt Nam