Processing...
Phần mềm Nhà hàng
 Hỗ trợ trực tuyến
  Phòng Kinh doanh
  Phòng Chuyển giao
  Phòng Tư vấn
  Phòng Đào tạo

ACPro Bar - Client

1.Thiết lập hệ thống:

-         Thiết lập hệ thống phân quyền sử dụng

-         Thiết lập và quản lý hệ thống Menu - giá bán

-         Thiết lập và quản lý hệ thống bàn, phòng phục vụ

-         Thiết lập và quản lý chiết khâu, thẻ VIP, giảm giá

-         Thiết lập và quản lý hệ thống định mức tiêu hao

-         Thiết lập chung (danh mục quản lý)


2. Thu ngân hệ thống nhà hàng, Cafe, karaoke:

-         Thực hiện thu ngân theo hệ thống thanh toán

-         In hóa đơn thanh toán, quản lý chi tiết doanh thu

-         Theo dõi chi tiết các món trong ca phục vụ

-         Theo dõi các món bị trả lại (nguyên nhân)

-         Sai sót, đổ vỡ, hỏng (nguyên nhân trách nhiệm)

-         Báo cáo giao ca, kiểm tra nộp tiền về quỹ


Ghi chú:

-         Chi phí cài đặt thêm máy tính: 5.000.000 VNĐ/1 máy tính

             Phiên bản áp dụng cho Nhà hàng, Bar, Cafe, Karaoke

 

Giá Sản phẩm:  5.000.000 đ
Công ty Stdai Việt Nam
Đối tác 01
Chữ ký số CA2
Hãng cung cấp phần mềm Microsoft
Đối tác 02
Công ty Quảng cáo Quang Vinh
Đối tác Capis HPC
Tổng cục Thuế
Công ty cổ phần ISMC
Hội tư vấn Thuế Việt Nam
Công ty TNHH Phát triển công nghệ IDEAS Việt Nam