Processing...
Phần mềm Bán hàng
 Hỗ trợ trực tuyến
  Phòng Kinh doanh
  Phòng Chuyển giao
  Phòng Tư vấn
  Phòng Đào tạo

ACPro Shop - Client

1. Nhập hàng in tem mã vạch:

-         Thiết lập hệ thống mã hàng quản lý khoa học

-         Thiết lập khác đáp ứng nhu cầu quản lý hệ thống

-         Nhập kho hàng hóa, in tem mã vạch định giá bán

 

2. Thanh toán tự động bằng đầu đọc mã vạch:

-         Thực hiện thanh toán băng đầu đọc mã vạch

-         In hóa đơn thanh toán, quản lý hàng bán

-         Theo dõi doanh thu, thu ngân theo ca (ngày)

-         Báo cáo quyết toán ca, xác định tiền thu về ca (ngày)

-         Kiểm soát quyết toán ca (ngày) theo dõi doanh thu

 

Ghi chú: Chi phí cài đặt thêm máy tính: 5.000.000 VNĐ/1 máy tính

                  Phiên bản áp dụng cho hệ thống Shop - Siêu thị

Giá Sản phẩm:  5.000.000 đ
Công ty Stdai Việt Nam
Đối tác 01
Chữ ký số CA2
Hãng cung cấp phần mềm Microsoft
Đối tác 02
Công ty Quảng cáo Quang Vinh
Đối tác Capis HPC
Tổng cục Thuế
Công ty cổ phần ISMC
Hội tư vấn Thuế Việt Nam
Công ty TNHH Phát triển công nghệ IDEAS Việt Nam