Processing...
Phần mềm Kế toán
 Hỗ trợ trực tuyến
  Phòng Kinh doanh
  Phòng Chuyển giao
  Phòng Tư vấn
  Phòng Đào tạo

Phần mềm kế toán khởi nghiệp ACman

1. Chế độ kế toán:

-         Áp dụng theo thông tư 200/2014/TT-BTC

-         Nghị định: 51/2010/NĐ-CP, TT 39/2014/TT-BTC

-         Các văn bản cập nhật khác kế toán, thuế hiện hành


2. Tích năng cơ bản:

-         Chương trình chạy ổn định, đơn giản, dễ sử dụng

-         Hệ thống sổ sách, báo cáo đầy đủ theo quy định

-         Tính năng mở, áp dụng mọi loại hình doanh nghiệp

-         Sử dụng nhiều doanh nghiệp trên một bản quyền

-         Đáp ứng tối đa nhu cầu kế toán quản trị, kế toán thuế


3. Tích hợp hệ thống:

-         Tích hợp phần mềm HTKK phiên bản cập nhật mới

-         Tích hợp hóa đơn tự in tổng cục thuế đã thẩm định

-         Tích hợp chữ ký số, nộp báo cáo qua mạng theo quy định


Ghi chú:

-         Chi phí cài đặt thêm máy tính: 2.000.000 VNĐ/1 máy tính

-         Mã bảo mật in hóa đơn: 2.000.000 VNĐ/1 doanh nghiệp

ACMan 9.1 - Phiên bản áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ mới thành lập!

Giá Sản phẩm:  3.000.000 đ
Công ty Stdai Việt Nam
Đối tác 01
Chữ ký số CA2
Hãng cung cấp phần mềm Microsoft
Đối tác 02
Công ty Quảng cáo Quang Vinh
Đối tác Capis HPC
Tổng cục Thuế
Công ty cổ phần ISMC
Hội tư vấn Thuế Việt Nam
Công ty TNHH Phát triển công nghệ IDEAS Việt Nam