Processing...
Văn bản pháp luật
Hỗ trợ trực tuyến
 Hỗ trợ trực tuyến
  Phòng Kinh doanh
  Phòng Chuyển giao
  Phòng Tư vấn
  Phòng Đào tạo

Nghiệp vụ Thuế

Mức lương tối thiểu vùng năm 2016.
Thêm hành vi bị xử phạt trong lĩnh vực lao động, BHXH.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ.
Điều kiện khấu trừ bổ sung hóa đơn mang tên công ty cũ.
Công văn số 51139/CT-HTr ngày 05/08/2015 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc khấu trừ hóa đơn mang tên công ty cũ.
Cấp MST cho cá nhân trùng chứng minh thư.
Trùng chứng mình thư/ Hộ chiếu với người nộp thuế TNCN khác hồ sơ điều chỉnh:
- Danh sách người nộp thuế không đủ điều kiện cấp mã.
- Tờ khai mẫu 05-ĐK-TCT ban hàng theo TT 80/2012/TT-BTC
- Photo chứng minh thư của cá nhân trùng chứng minh thư.
Những chính sách thuế có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.
Tóm tắt một số luật mới nhất năm 2015 như: Sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về Thuế; quy định mức lương tối thiểu vùng; tỷ lệ trích các khoản BHYT;BHXH có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015.
Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai phiên bản 3.3.4.
Tổng cục Thuế thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.3.4 đáp ứng yêu cầu kê khai khoản thu tiền cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt vào tờ khai phí, lệ phí.
Bạn đang xem trang 1/7(có tất cả 45 mục) 1 2 3 4 5 Trang Sau ... Trang Cuối
Công ty Stdai Việt Nam
Đối tác 01
Chữ ký số CA2
Hãng cung cấp phần mềm Microsoft
Đối tác 02
Công ty Quảng cáo Quang Vinh
Đối tác Capis HPC
Tổng cục Thuế
Công ty cổ phần ISMC
Hội tư vấn Thuế Việt Nam
Công ty TNHH Phát triển công nghệ IDEAS Việt Nam