Processing...
Đào tạo Kế toán
 Hỗ trợ trực tuyến
  Phòng Kinh doanh
  Phòng Chuyển giao
  Phòng Tư vấn
  Phòng Đào tạo

Phòng kế toán thực

1. Quy trình và công cụ quản lý kế toán:

-         Hồ sơ tổ chức công tác kế toán cho doanh nghiệp

-         Quy trình kiểm soát, quản lý hồ sơ chứng từ kế toán

-         Cung cấp phần mềm kế toán tích hợp phần mềm HTKK

-         Hệ thống giấy tờ làm việc và quy trình kiểm soát chất lượng

-         Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành (Cập nhật và tra cứu)

2. Chuyên giao nghiệp vụ và kỹ năng:

-         Hướng dẫn quy tắc quản lý tài chính kế toán tại doanh nghiệp

-         Phương pháp hoàn thiện (Lập, nhận, ký, hạch toán, lưu file quản lý)

-         Hướng dẫn chi tiết tổ chức dữ liệu, nhập liêu, ghi sổ kế toán tai DN

-         Kỹ năng lập, đọc phân tích báo cáo tài chính cho mọi doanh nghiệp

      -         Kỹ năng lập tờ khai, quyết toán thuế (GTGT; TNDN; TNCN, thuế khác)

      -         Kỹ năng mềm trong nghề kế toán, giả trình quyết toán (GTGT; TNDN; TNCN)

3. Phòng kế toán thưc trong cung cấp dịch vụ  kế toán và đào tạo:

-         Phòng kế toán thực trong việc cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp

-         Phòng kế toán thực trong việc cung cấp dịch vụ thực tập tốt nghiệp sinh viên

-         Phòng kế toán thực trong việc cung cấp dịch vụ thực đào tạo nghề kế toán

       Chi phí: Được gửi chi tiết kèm đề án triển khai

Giá Sản phẩm:  Liên hệ
Công ty Stdai Việt Nam
Đối tác 01
Chữ ký số CA2
Hãng cung cấp phần mềm Microsoft
Đối tác 02
Công ty Quảng cáo Quang Vinh
Đối tác Capis HPC
Tổng cục Thuế
Công ty cổ phần ISMC
Hội tư vấn Thuế Việt Nam
Công ty TNHH Phát triển công nghệ IDEAS Việt Nam