Processing...
Đào tạo Kế toán
 Hỗ trợ trực tuyến
  Phòng Kinh doanh
  Phòng Chuyển giao
  Phòng Tư vấn
  Phòng Đào tạo

Nghề kế toán chuyên nghiệp

1. Nội dung khóa học

-          Tổ chức công tác kế toán (Quy trình kiểm soát tài chính kế toán)

-          Nghiệp vụ phát sinh, chứng từ kế toán (Quản lý và kiếm soát chứng từ)

-          Ghi sổ kế toán, và các quy tắc kiểm soát, đối chiếu số liệu kế toán

-          Lập báo cáo tài chính; Phân tích chỉ tiêu cơ bản khi phát hành báo cáo

-          Các quy định cơ bản trong Luật quản lý thuế đối với doanh nghiệp

-          Thuế GTGT, Hóa đơn chứng từ (Điểm trọng yếu đối với doanh nghiệp)

-          Thuế TNDN, Kê khai và quyết toán (Điểm trong yếu quyết toán TNDN)

-          Thuế TNCN, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ; Các thuế, phí, lệ phí khác

-          Nghiệp vụ, kỹ năng mềm trong chuẩn bị hồ sơ và giải trình số liệu

-          Thực hành kiểm tra và bảo vệ số liệu trên (Phòng kế toán ảo, thực tế)

-          Ôn tập, giải đáp tổng thể; Thi, cấp chứng nhận, xác nhận kinh nghiệm.

2. Quy trình và nguyên tắc đào tạo khóa học:

-          Hệ thống kiến thức lý thuyết, Cập nhật văn bản pháp luật hiện hành

-          Phân tích chi tiết thực trạng theo từng phần hành tại doanh nghiệp

-          Thực hành trên mô hình “ACPro – Phòng kế toán ảo”, kho dữ liệu

-          Thực hiện công việc thực tế (Kế toán trực tiếp trên dữ liệu DN)

-          Đào tạo trực tiếp; Giải đáp trực tuyến; Hỗ trợ 02 năm từ ACMAN

-          Phân lớp; Phân nhóm; Thống nhất nguyên tắc làm việc của khóa học

3. Tài liệu khóa học:

-          Học viên được cấp nội dung chi tiết và thời gian khóa học;

-          Bộ tài liệu thực hành và đáp án “ACPro – Phòng kế toán ảo”

-          Cài đặt và cấp bản quyền phần mềm kế toán phiên bản ACPro 8.1

Giá Sản phẩm:  11.000.000 đ
Công ty Stdai Việt Nam
Đối tác 01
Chữ ký số CA2
Hãng cung cấp phần mềm Microsoft
Đối tác 02
Công ty Quảng cáo Quang Vinh
Đối tác Capis HPC
Tổng cục Thuế
Công ty cổ phần ISMC
Hội tư vấn Thuế Việt Nam
Công ty TNHH Phát triển công nghệ IDEAS Việt Nam