Processing...
Đào tạo Kế toán
 Hỗ trợ trực tuyến
  Phòng Kinh doanh
  Phòng Chuyển giao
  Phòng Tư vấn
  Phòng Đào tạo

Liên kết đào tạo nghề kế toán

1. Quy định đối tượng cấp chứng chỉ
-
 Học viên tham gia các khóa đào tạo đều được thi cấp chứng chỉ
- Học viên thi trực tiếp tại nơi học hoặc đăng ký thi tại ACMAN 

2. Liên kết tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ

- Tất cả các trường, trung tâm đào tạo chương trình ACMAN
- Thực hiện tổ chức thi, gửi danh sách, điểm thi, ảnh theo quy định
- Bộ phận quản lý đào tạo ACMAN kiểm tra và cấp chứng nhận 
(Cơ chế hợp tác cụ thể: xin liên hệ trực tiếp về Bộ phận quản lý đào tạo ACMAN)


3. Quy định việc thi cấp chứng chỉ trực tuyến
- Học viên đăng ký thi trực tuyến theo từng chương trình học
- Học viên thi xong sẽ nhận được thông báo kết quả và bài thi qua Email đăng ký
- Gửi ảnh và lệ phí thi; Chứng nhận được gửi theo bưu điện


Chi phí:

Lệ phí thi cấp chứng chỉ: 100.000đồng/ 1 chứng chỉ
- Các khóa đào tạo ngắn hạn từ ACMAN đều được cấp chứng nhận


Giá Sản phẩm:  100.000 đ
Công ty Stdai Việt Nam
Đối tác 01
Chữ ký số CA2
Hãng cung cấp phần mềm Microsoft
Đối tác 02
Công ty Quảng cáo Quang Vinh
Đối tác Capis HPC
Tổng cục Thuế
Công ty cổ phần ISMC
Hội tư vấn Thuế Việt Nam
Công ty TNHH Phát triển công nghệ IDEAS Việt Nam